Tylko obecność Boga zapewnia lepszy świat

Do otwarcia się na Boga, aby stał się On w nas życiodajną siłą zachęcił Ojciec Święty podczas Eucharystii sprawowanej dziś w kościele parafialnym św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo. W improwizowanej homilii papież zauważył, że świat oddalający się od Boga staje się nie lepszym, lecz gorszym. „Jedynie obecność Boga może zapewnić także lepszy świat” - stwierdził Benedykt XVI.

Ojciec Święty przypomniał, że dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił 1 listopada 1950 r. Sługa Boży Pius XII, choć ta prawda wiary była już wyznawana od zarania Kościoła, stanowiąc szczególnie ważny aspekt kultu Matki Chrystusa. Kult ten stanowił „siłę napędową”, która doprowadziła do sformułowania dogmatu, będącego „aktem uwielbienia i wywyższenia Matki Bożej. Nawiązując do treści tekstu konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”, w której Pius XII ogłaszał tę prawdę wiary, Benedykt XVI zauważył, że akt proklamacji Wniebowzięcia jest tam przedstawiony niemal jak liturgia wiary. Takie ujęcie potwierdza czytana w dniu dzisiejszym ewangelia św. Łukasza i hymn Magnificat, wskazujący, że Maryję uwielbia cały Kościół wszystkich czasów i wszystkich miejsc. „Dzisiejsza uroczystość zachęca więc do uwielbiania Boga, do dostrzeżenia wielkości Matki Bożej”- stwierdził papież.

Benedykt XVI podkreślił, iż powodem wyniesienia Maryi z duszą i ciałem do nieba jest jej wiara. „Przeżyła ona z wzorową wiernością i zachowywała w głębi swego serca słowa Boga do swego ludu, obietnice złożone Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, czyniąc je treścią swojej modlitwy. Słowo Boże w Magnificat stało się słowem Maryi, lampą na jej ścieżkach, czyniąc ją gotową do przyjęcia także w swym łonie Słowa Bożego, które stało się ciałem” - wyjaśnił Ojciec Święty. Jednocześnie zaznaczył, że Maryja jednocząc się z Bogiem od nas się nie oddala, lecz przeciwnie – przybliża się, gdyż Bóg jest blisko każdego z nas. „Maryja całkowicie zjednoczona z Bogiem ma serce tak wielkie, że może ono pomieścić całe stworzenie, co udowadniają wota na całym świecie” - dodał papież. Tak więc Maryja jest blisko nas, może nas wysłuchać, może pomóc, jest blisko wobec nas wszystkich, „a zjednoczona z Bogiem ma serce tak obszerne, jak serce Boga”.

Benedykt XVI zaznaczył, że także w człowieku jest miejsce dla Boga, a owa obecność Boga w nas jest ważna, by oświecić świat w jego smutku i jego problemach. Papież zachęcił do otwarcia się na Boga, aby mógł On wejść w nasze życie i stać się życiodajną siłą. „Otwierając się na Boga nic nie tracimy, a wręcz przeciwnie, nasze życie staje się wielkie i bogate” - dodał. Ojciec Święty zauważył, że wielu ludzi ma nadzieję na lepszy świat, chociaż nie wiadomo, kiedy ten lepszy świat nadejdzie. Jest natomiast pewne, że świat oddalający się od Boga staje się nie lepszym, lecz gorszym. „Jedynie obecność Boga może zapewnić także lepszy świat” - podkreślił papież. Wskazał, że jedna nadzieja jest pewna – iż oczekuje nas Bóg, a w przyszłym świecie odnajdziemy dobroć Matki, spotkamy naszych bliskich i Odwieczną Miłość. „Bóg nas oczekuje - to jest nasza wielka radość i wielka nadzieja, która rodzi się z dzisiejszej uroczystości” - stwierdził Benedykt XVI. Zachęcił jednocześnie do umocnienia wiary w życie wieczne i przeżywania z nadzieją czasu, jaki daje nam Bóg tu na ziemi.

Pełen tekst papieskiej katechezy za następnej stronie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama