Ks. Wojda SAC podsekretarzem dykasterii misyjnej

Ojciec Święty mianował podsekretarzem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów ks. Tadeusza Wojdę SAC, wieloletniego pracownika tej misyjnej dykasterii. Zastąpi on na tej funkcji zmarłego nagle w maju ks. Massimo Cenci PIME. Ks. Wojda ma 55 lat i jest pallotynem.

Ostatnio pełnił funkcję kierownika biura w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Współpracuje też z Radiem Watykańskim. Jak sam podkreśla, wykonywana przezeń praca daje mu wiele satysfakcji, choć bowiem są to przede wszystkim zajęcia biurowe, to nie przestają mieć one charakteru misyjnego.

„Jest to praca, która dostarcza ogromnie dużo radości, a jednocześnie jest wyzwaniem – powiedział Radiu Watykańskiemu nowy podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. – Kiedy się patrzy na rozwój Kościoła misyjnego, dostrzegamy oczywiście wiele problemów, trudności, wyzwań. Z drugiej jednak strony dostrzegamy ogromny entuzjazm tego Kościoła, tę wiarę, która się pogłębia, poszerza... A zatem jest to praca ogromnie ciekawa, jest niejako takim «oknem» na świat misyjny”. Ks. Wojda wyjaśnia, że jego praca będzie polegała głównie na koordynowaniu działań dykasterii. Pracuje w niej około 50 osób, z czego niemal połowa zajmuje się poszczególnymi terytoriami misyjnymi. Stąd potrzeba koordynowania ich pracy. „Ponadto do kongregacji napływa ogromna liczba dokumentów i sprawozdań z całego świata. Trzeba je przestudiować i przygotować odpowiedzi, wskazania, wytyczne – mówi polski pallotyn. – Jest jeszcze drugi pion działalności, czyli spotkania: z kardynałami, biskupami, poszczególnymi misjonarzami, także świeckimi, którzy przychodzą podzielić się swoimi doświadczeniami”.

Nowy podsekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów wskazuje na bogactwo inicjatyw mających promować ruch misyjny w Kościele. Wyrazem tego są Papieskie Dzieła Misyjne, z którymi ściśle współpracuje Kongregacja ds. Ewangelizacji Narodów. Są to: Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary zajmujące się duchowym i materialnym wspieraniem misji, Papieskie Dzieło św. Piotra opiekujące się formacją rodzimego kleru na terenach misyjnych, Papieska Unia Misyjna ożywiająca ducha misyjnego wśród duchowieństwa i osób konsekrowanych, a także Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, rozbudzające potrzebę ewangelizacji wśród najmłodszych. Ks. Wojda zaznacza ponadto, że niemałą rolę w dziele misyjnym odgrywają Polacy: „Aktualnie mamy na misjach ok. 2 tys. misjonarzy. Jest to dosyć pokaźna grupa, a kolejni wyjeżdżają na misje każdego roku – mówi duchowny. – Poza tym polski Kościół, mając też obecnie większe możliwości finansowe, coraz więcej środków daje na rzecz misji. Papieskie Dzieła Misyjne zbierają ponad milion euro, nie licząc środków gromadzonych i przekazywanych przez inne organizacje wspierające dzieło misyjne Kościoła”.

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama