Jak ewangelizuje "Miasto na górze"

„Głoszenie Ewangelii należy do priorytetów naszej formacji i działalności” – mówi Andrzej Solecki, który jest jednym z założycieli działającej od ponad 25 lat Wspólnoty Przymierza „Miasto na Górze” w Bielsku-Białej.

Charyzmatyczna wspólnota, której początkowo ojcem duchowym był dziś już nieżyjący dominikanin o. Joachim Badeni, liczy około obecnie około 200 dorosłych osób i należy do światowego łańcucha wspólnot „Miecz Ducha”. Jej członkowie założyli też katolicką szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Wspólnota zasłynęła z licznych przedsięwzięć ewangelizacyjnych.

Andrzej Solecki, mąż i ojciec dwójki dzieci, lekarz, specjalista chirurgii, który kieruje prywatnym szpitalem chirurgicznym w Bielsku-Białej, podkreśla, że Wspólnota „Miasto na Górze” została zrodzona z ewangelizacji.

„Dlatego od początku, czyli od ponad 25 lat stara się spłacić swój dług wdzięczności Bogu, stawiając głoszenie Ewangelii jako jeden z priorytetów swojej formacji i działalności. Realizujemy to powołanie poprzez ewangelizację indywidualną, najbardziej skuteczną. Regularnie - przynajmniej raz w roku organizujemy seminaria ‘odnowy w Duchu Świętym’, a od 2 lat prowadzimy kursy Alfa” – wylicza.

Przy wspólnocie od wielu lat działa prężnie stała diakonia ewangelizacji wśród alkoholików, prowadząc cotygodniowe spotkania w kilku ośrodkach odwykowych, oraz diakonia pracy z trudną młodzieżą. „Z naszej wspólnoty wypłynęła inicjatywa Tygodnia z Ewangelią w Bielsku-Białej i od początku wspólnota w różnych formach jest zaangażowana w to dzieło” – zaznacza przedsiębiorca.

Bielska wspólnota współpracuje ściśle z Wydziałem do spraw Ewangelizacji Kurii bielsko-żywieckiej oraz z wieloma innymi wspólnotami i ruchami zaangażowanymi w nową ewangelizację w Polsce i za granicą. Członkowie wspólnoty ewangelizują w Kazachstanie, a jedna osoba świecka od lat przebywa z misją ewangelizacyjną w Papui-Nowej Gwinei.

Kluczowym momentem w historii grupy ludzi, którzy chcieli urzeczywistniać i dzielić się Słowem Bożym, było spotkanie z o. Guido Gockelem – misjonarzem i duchowym opiekunem belgijskiej wspólnoty „Jeruzalem”. W maju 1991 roku pierwsza grupa rodzin i osób samotnych zawarła przymierze, dając początek bielskiej Wspólnocie „Miasto na Górze”. Podczas pierwszych lat wspólnotę wspierał też ewangelizator John Keating, jego brat Dean oraz wielu innych zagranicznych działaczy chrześcijańskich. Od samego początku inicjatywę popierał też bp Tadeusz Rakoczy.

Najważniejszym elementem życia tej wspólnoty są spotkania modlitewne. Początkowo odbywały się one w kościele św. Józefa na bielskim osiedlu Złote Łany, a obecnie w kaplicy kościoła św. Maksymiliana w Bielsku-Białej Aleksandrowicach.

Wspólna przez wiele lat wydawała własną gazetkę, której funkcję przejęła obecnie strona internetowa. W ciągu ponad ćwierćwiecza działalności przeprowadzono szereg rekolekcji i konferencji z udziałem gości z całego świata. W 1992 roku powstało Katolickie Towarzystwo Kulturalne, które prowadzi zespół szkół katolickich. Uczy się w nich około pół tysiąca dzieci i młodzieży.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama