Pięćdziesiątnica w Ziemi Świętej

O jedność wszystkich uczniów Chrystusa modlono się w Jerozolimie w czasie obchodów uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Główna celebracja odbyła się w historycznym miejscu tego wydarzenia, czyli w Wieczerniku. Nieszporom przewodniczył tam kustosz Ziemi Świętej, o. Pierbattista Pizzaballa. Podczas śpiewu Magnificat główny celebrans okadził niedużą kaplicę, którą tradycja wskazuje jako miejsce modlitewnego czuwania Apostołów wraz z Maryją w oczekiwaniu na przyjście Ducha Pocieszyciela.

„Sala na górze” Wieczernika wypełniła się gregoriańskim śpiewem psalmów oraz chóralną modlitwą o przywrócenie tego świętego miejsca chrześcijanom. Podczas uroczystych nieszporów każdy z uczestników odmówił Modlitwę Pańską we własnym języku, przywołując scenę przepowiadania Apostołów w dzień Pięćdziesiątnicy.

Oprócz pielgrzymowania do Wieczernika jerozolimskie uroczystości niedzieli Zesłania Ducha Świętego miały dwa ważne wydarzenia. W bazylice Zaśnięcia Matki Bożej na Syjonie benedyktyni celebrowali Zielone Świątki z abp. Fouadem Twalem, łacińskim patriarchą Jerozolimy. W czasie liturgii sakrament bierzmowania otrzymało 10 młodych ludzi. W homilii patriarcha wyraził nadzieję, że jedność wszystkich uczniów Chrystusa jest coraz bliższa i że już wkrótce jej widzialnym znakiem będzie wspólna data obchodów Wielkanocy katolików z prawosławnymi. Podkreślił zarazem, że dzielące chrześcijan różnice powinny być widziane nie jako coś co dzieli, ale jako źródło bogactwa, które może być wykorzystane w służbie innym.

Z kolei w kościele Najświętszego Zbawiciela, gdzie po bezprawnym usunięciu franciszkanów z Wieczernika w połowie XVI w. wspominano jego tajemnice, Mszy przewodniczył Kustosz Ziemi Świętej. Jego oficjalny tytuł „Gwardiana Góry Syjon” poświadcza słuszność roszczeń Kustodii Ziemi Świętej do powrotu do kolebki swojej misji na Bliskim Wschodzie.

W 1936 r. franciszkanie wybudowali obok historycznego sanktuarium oraz ich pierwszej siedziby nieduży klasztor św. Franciszka z kaplicą. W tym roku pielgrzymi nie mogli jednak sprawować Eucharystii we franciszkańskiej kaplicy ad Coenaculum. Od marca trwa bowiem generalny remont całego kompleksu. W trosce o pielgrzymów Kustodia Ziemi Świętej prowadzi prace mające na celu powiększenie miejsc przeznaczonych na celebracje Eucharystii. Przy górnej kaplicy zostanie rozbudowana istniejąca zakrystia, a w dolnej części, rezygnując z niektórych pomieszczeń klasztornych, powstanie nowa kaplica z wejściem od strony ogrodu. Zakończenie prac przewidziane jest na wrzesień br.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama