Zakonnice. Reanimacja

Kongregacja Doktryny Wiary opublikowała raport, w którym wylicza błędy doktrynalne pojawiające się od lat w dokumentach Konferencji Zakonów Żeńskich, wpływowej organizacji skupiającej 80 proc. zakonnic w USA

Problem nabrzmiewa od czasu zakończenia Soboru Watykańskiego II. Na fali soborowej odnowy wiele żeńskich zgromadzeń zakonnych w USA podjęło reformy, z których część okazała się kompletną pomyłką. Siostry chciały być bliżej świata. Okazało się, że świat „nawrócił” je na swoje, zamiast odwrotnie.

Radykalizm feministyczny czy ewangeliczny?

Symbolem utraty ewangelicznej soli było zrezygnowanie z tradycyjnego stroju zakonnego. „Postępowe” zmiany objęły wiele elementów życia zakonnego istotniejszych niż habit. Skutek jest taki, że w wielu zgromadzeniach kontestowane jest dziś nauczanie Kościoła w takich kwestiach jak kapłaństwo kobiet lub moralna ocena aborcji i homoseksualizmu. Siostra Donnie Quinn, dominikanka z Chicago, od lat wygłasza manifesty, opowiadając się za tzw. prawem do aborcji. Jesienią 2009 r. pojawiła się nawet przed wejściem do kliniki aborcyjnej wśród wolontariuszy „pro-choice”. Siostra Terey Kane, przewodnicząca Konferencji Zakonów Żeńskich (LCWR – Leadership Conference of Women Religious), podczas spotkania z Janem Pawłem II w 1979 roku w USA zażądała dopuszczenia kobiet do kapłaństwa. Po 20 latach pytana o tamto wystąpienie, stwierdziła: „Zmieniłabym tylko jedno, domagałabym się tego bardziej intensywnie”. LCWR to organizacja skupiająca dziś 1500 przełożonych reprezentujących 80 procent z 57 tysięcy amerykańskich zakonnic. Byłoby niesprawiedliwością posądzanie wszystkich sióstr o skrajne postawy czy poglądy. Jest jednak faktem, że kierownicze gremium, jakim jest LCWR, nadaje ton, powodujący zamęt w środowisku zakonnym i zgorszenie u gorliwych katolików.

Dokument Kongregacji Doktryny Wiary jest efektem wizytacji zgromadzeń zakonnych, którą władze kościelne prowadzą od 2008 roku. Raport wylicza szereg błędów teologicznych i zaniedbań kierowniczej organizacji amerykańskich zakonnic,  które powodują „osłabienie chrystologicznego centrum i celu życia konsekrowanego”.

Na dorocznych zgromadzeniach plenarnych LCWR pojawiały się referaty zawierające „problematyczne stwierdzenia i poważne teologiczne, doktrynalne błędy”. Raport wskazuje na wykład s. Laurie Brink, poświęcony zakonnicom „żyjącym poza Kościołem, a nawet poza Jezusem”, który sugeruje, że jest to dopuszczalna forma życia konsekrowanego. Przełożone wystosowały swego czasu list do Watykanu, w którym oprotestowały nauczanie Kościoła na temat ordynacji kobiet i moralnej oceny homoseksualizmu. Dokument zwraca uwagę na „propagowanie w niektórych programach i prezentacjach sponsorowanych przez LCWR radykalnych feministycznych poglądów sprzecznych z katolicką wiarą, włączając w to takie teologiczne interpretacje, które zniekształcają wiarę w Jezusa”. „Co więcej, niektóre komentarze o »systemie patriarchalnym« podważają sakramentalne życie Kościoła ustanowione przez Jezusa, inne kwestionują doktrynę o Trójcy Świętej, bóstwie Chrystusa i natchnieniu Pisma Świętego” .

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama