Papież o seksturystyce

Do walki z turystyką seksualną wezwał Benedykt XVI w orędziu z okazji VII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki. Obraduje on od 23 do 27 kwietnia w Cancún w Meksyku pod hasłem „Inny model turystyki”.

Zdaniem papieża, turystyka – „tak jak cała rzeczywistość ludzka” – „musi być oświecona i przemieniona przez Słowo Boże”. – Podróż jest przejawem naszego bycia homo viator, odzwierciedlając zarazem inne wędrowanie, głębsze i bardziej znaczące, do którego jesteśmy powołani: tego, które prowadzi nas do spotkania z Bogiem. Możliwość, jaką stwarzają nam podróże, aby podziwiać piękno krajów, kultur i przyrody, może nas doprowadzić do Boga, przyczyniając się do doświadczania wiary, „bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5) – napisał Benedykt XVI.

Jednocześnie turystyka nie jest wolna od niebezpieczeństw ani od czynników negatywnych. – Jedną z najbardziej haniebnych form tych odchyleń, które z moralnego, psychologicznego i zdrowotnego punktu widzenia pustoszą życie tak wielu osób i rodzin, a niekiedy całych wspólnot, jest turystyka seksualna. Handel ludźmi z powodów seksualnych lub w celu przeszczepiania narządów, a także wykorzystywanie nieletnich, pozostawianie ich w rękach ludzi pozbawionych skrupułów, molestowanie, tortury, występują niestety często w kontekście turystyki. Wszystko to musi prowadzić tych, którzy działają duszpastersko lub zawodowo w świecie turystyki, jak również całą wspólnotę międzynarodową do zwiększenia czujności, do zapobiegania i przeciwdziałania tym aberracjom – podkreślił papież.

Odwołując się do hasła kongresu „Inny model turystyki”, wskazał trzy obszary, na których duszpasterstwo turystyki powinno skupić swoją uwagę. Po pierwsze, powinno krzewić „kulturę turystyki etycznej i odpowiedzialnej, tak aby szanowała ona godność osób i narodów, była dostępna dla wszystkich, sprawiedliwa, zrównoważona i przyjazna dla środowiska”.

Po drugie, działalność duszpasterska nie powinna nigdy zapominać o tym, że wiele przejawów religijnego dziedzictwa kulturowo-historycznego to „prawdziwe drogi do Boga, najwyższego Piękna, co więcej pomagają one pogłębiać więź z Nim, doskonalić modlitwę. Są to dzieła, które rodzą się z wiary i wyrażają wiarę”. Konieczna jest więc troska „o dobre organizowanie odwiedzin turystycznych, zawsze z zachowaniem szacunku dla miejsca świętego i funkcji liturgicznej, dla której powstało wiele z tych dzieł i która nadal jest ich głównym celem”.

Po trzecie, „duszpasterstwo turystyki powinno towarzyszyć chrześcijanom w takim wykorzystywaniu przez nich wakacji i czasu wolnego, aby był on korzystny dla ich rozwoju ludzkiego i duchowego”.

– Nowa ewangelizacja, do której wszyscy jesteśmy powołani, wymaga od nas pamiętania i wykorzystywania licznych okazji, jakich dostarcza nam zjawisko turystyki, żeby ukazywać Chrystusa jako najpełniejszą odpowiedź na pytania współczesnego człowieka – zaznaczył papież. Zachęcił, aby „duszpasterstwo turystyczne stanowiło pełnoprawną część organicznego i zwyczajnego duszpasterstwa Kościoła tak, abyśmy koordynując plany i wysiłki odpowiadali wierniej na misyjne polecenie Pana”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg