Zwrócone nieruchomości służą najuboższym

Nieruchomości zwrócone Kościołowi przez Komisję Majątkową, po gruntownych i koniecznych remontach służą dziś chorym, osobom z niepełnosprawnościami, młodzieży oraz całym lokalnym społecznościom. Komisja Majątkowa przez 20 lata działania zwróciła Kościołowi 490 budynków. Oto przykłady ich obecnego wykorzystania.

Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego w latach 20-tych XX w. dostały od fabrykanta Ludwika Geyera w Łodzi jednopiętrowy budynek przy ulicy Czerwonej 6 z przeznaczeniem na cele społeczne.
- Prowadziłyśmy tam przedszkole dla dzieci robotników fabryki. Uporządkowałyśmy dokumentację tej darowizny; żyjąca jeszcze wtedy córka Geyera potwierdziła naszą własność aktem notarialnym. Z początkiem lat 60-tych odebrano nam przedszkole i zrobiono przychodnię dla pracowników. Tylko dlatego, że siostry miały tam kaplicę zostały w malutkiej części tego budynku. Na początku lat 90-tych Komisja Majątkowa zwróciła nam go w bardzo złym stanie, gruntownie go wyremontowałyśmy, wymieniając dach, okna; przerobiłyśmy też strych na pokoje mieszkalne. Od tego czasu do dziś prowadzimy tam dom studencki dla dziewcząt z ubogich rodzin; niektóre nie płacą w ogóle jeśli jest im trudno, inne płacą wedle swoich możliwości, każda sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. Mieszka tam ok. 70 studentek różnych łódzkich uczelni – opowiada s. Ancilla Zofia Kujawska, ekonomka zgromadzenia.

W diecezji sandomierskiej takich przykładów jest wiele, w samym tylko Sandomierzu są trzy duże obiekty zwrócone Kościołowi przez Komisję Majątkową. – Budynek, w którym teraz mieści się Dom Katolicki zbudowany był w 1938 r. jako Dom Akcji Katolickiej. Po wojnie został zajęty przez władze i przekazany Okręgowemu Przedsiębiorstwu Rozpowszechniania Filmów w Rzeszowie z przeznaczeniem na kino. W czerwcu 1983 r. wskutek katastrofy budowlanej kino przestało istnieć. Orzeczeniem Komisji Majątkowej z 1992 r. obiekt w totalnej ruinie został zwrócony kurii diecezjalnej. Został odrestaurowany i służy jako Katolicki Dom Kultury, w którym jest kawiarnia, odbywa się szereg imprez kulturalnych – występy kabaretowe, koncerty, teatralne przedstawienia dla dzieci i młodzieży, różnego rodzaju spotkania. Dom służy nie tylko diecezji, ale i miastu, wiele tych wydarzeń organizuje Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej. W powiecie sandomierskim to jedna z najlepszych sal koncertowych – mówi ks. Zygmunt Gil, proboszcz parafii katedralnej pw. NMP w Sandomierzu.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg