Nowy wikariusz patriarchalny Jordanii

Obowiązki wikariusza patriarchalnego w Jordanii przejął bp Maroun Lahham, zastępując odchodzącego na emeryturę bp. Selima Sayegha. Uroczystemu ingresowi w Ammanie 24 lutego przewodniczył patriarcha Fouad Twal.

Nowego biskupa powitali nuncjusz apostolski, przedstawiciele różnych Kościołów i władz cywilnych oraz liczni kapłani, osoby konsekrowane i wierni.

„Cieszę się z mojego powrotu do Jordanii, która jest moją ojczyzną, krajem dobrze mi znanym, bo tutaj się wychowałem, a później jako kapłan pracowałem w duszpasterstwie…” – powiedział bp Maroun Lahham.

Nowy wikariusz patriarchalny przybył do Ammanu po siedmiu latach posługi paserskiej w Tunisie. Ostatni okres pobytu w stolicy Tunezji, objętej narodowym powstaniem, przyczynił się, jak podkreślił patriarcha w homilii, „do wzrostu jego mądrości, dojrzałości oraz szerokiego spojrzenia”.

Nakreślając pole działania nowego biskupa pomocniczego abp Twal podkreślił uniwersalność misji, która „ma objąć każdego bez różnicy: chrześcijan, muzułmanów, bogatych i biednych, zdrowych i chorych; wszystkich Jordańczyków, ale także Palestynę i jej mieszkańców”.

Na zakończenie patriarcha podziękował biskupowi emerytowi za owocną posługę dla diecezji oraz całego narodu jordańskiego.

Bp Maroun Elias Lahham urodził się w Jordanii w 1948 r. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 1972, a sakrę biskupią otrzymał 2 października 2005 roku. Ma doktorat z teologii pastoralnej i duże doświadczenie nie tylko na polu duszpasterskim, lecz również formacyjnym i edukacyjnym. Przez 11 lat pełnił funkcję rektora i wykładowcy w patriarchalnym seminarium duchownym w Beit Jala.

Bp Lahham zawierzył swoją nową posługę Panu Bogu zobowiązując się do pracy pełnej energii i odwagi. Zapewnił, że jego pragnieniem jest, aby jego siedziba biskupia stała się „rodzinnym domem”, w którym każdy będzie mógł czuć się mile widzianym.

W Jordanii, której terytorium jest włączone w jurysdykcję łacińskiego patriarchatu Jerozolimy żyje około 200 tys. chrześcijan, z których 50 tys. jest katolikami. Lokalną wspólnotę chrześcijańską powiększa prawie 100 tys. imigrantów.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg