Papież: Chrześcijanie prześladowani

„Ewangelizacja kultury opiera się na przekonaniu, że wszystkie wymiary życia człowieka i narodu może ożywiać i przemieniać Ewangelia”. Wskazuje na to Papież w przesłaniu do uczestników zorganizowanego w dniach 9-11 lutego w Rzymie przez włoski episkopat kongresu pt. „Jezus nasz współczesny”

Nie ogranicza się on tylko do nauk kościelnych, ale ma charakter interdyscyplinarny.

„Wiele wskazuje, że w naszych czasach, choć tak roztargnionych i chaotycznych, imię i orędzie Jezusa z Nazaretu często spotykają się z zainteresowaniem. Przyciągają nawet tych, którzy nie przyjmują Jego Słowa zbawienia – pisze Papież w przesłaniu, skierowanym na ręce przewodniczącego episkopatu Włoch, kard. Angelo Bagnasco. – Pobudza nas to do pogłębionego zrozumienia rzeczywistej postaci Jezusa Chrystusa, co może wypływać tylko z hermeneutyki wiary w owocnej relacji z racjami historycznymi. Właśnie w tym celu napisałem moje dwie książki o Jezusie z Nazaretu – dodaje Benedykt XVI. – Sprawy Jezusa z Nazaretu, za którego imię jeszcze dziś licznych wierzących w różnych krajach świata spotyka cierpienie i prześladowanie, nie można odsuwać w daleką przeszłość. Jest ona decydująca dla naszej wiary dzisiaj – stwierdza Ojciec Święty. – Jezus wszedł na zawsze do ludzkiej historii i nadal w niej żyje ze swym pięknem i mocą w tym słabym i wciąż potrzebującym oczyszczenia, ale też wypełnionym Bożą miłością ciele, jakim jest Kościół”.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama