Zima demograficzna pokazuje, że JP2 miał rację

Jan Paweł II był obrońcą „ordo Dei” czyli porządku ustanowionego przez Stwórcę. Przypomniał o tym bp Grzegorz Kaszak w czasie sympozjum naukowego, jakie 26 listopada odbywa się w Będzinie

Bp Grzegorz Kaszak   Roman Koszowski/GN Bp Grzegorz Kaszak
W inauguracyjnym przemówieniu sosnowiecki ordynariusz stwierdził, że brak zastępowalności pokoleń powoduje coraz cięższą sytuację bytową, o czym mówił błogosławiony Jan Paweł II.

„Patrząc na nauczanie Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że nasz Papież był niestrudzonym głosicielem i obrońcą >ordo Dei<, czyli ładu i porządku ustanowionego przez samego Boga Wszechmogącego. Głosicielem i obrońcą systemu praw i rzeczy, który nie tylko obowiązuje w świecie materialnym, ale także określa relacje międzyludzkie. W >ordo Dei< chodzi o szczęście człowieka” – przypomniał bp Grzegorz Kaszak, otwierając konferencję naukową zorganizowaną m.in. przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej.

Zdaniem prelegenta przekazywanie życia ludzkiego ma się dokonywać z woli Boga, w rodzinie, poprzez akt małżeński. „Skutki niewypełniania tej misji przez rodzinę są katastrofalne” – podkreślił sosnowiecki ordynariusz. „Gdy społeczeństwo starzeje się i nie ma wymiany pokoleń, zaczyna brakować rąk do pracy, które mogłyby utrzymywać osoby w starszym wieku. Niesie to ze sobą niepewność jutra, zachwianie systemu emerytalnego. (…) Przykład tzw. „zimy demograficznej” dobitnie pokazuje, że Jan Paweł II miał całkowitą rację, proponując człowiekowi uczynienie >ordo Dei< fundamentem swojego bytowania na ziemi. Panu Bogu wyrażamy wdzięczność za takiego wiernego i odważnego Papieża” – mówił bp Grzegorz Kaszak.

Inicjatorem będzińskiej konferencji „Ordo Dei – inspiracje myślą bł. Jana Pawła II” jest ks. dr Grzegorz Noszczyk. Wśród prelegentów jest wykładowca m.in. z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie, Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama