Papież wezwał Benin do ewangelizacji

Do ewangelizacji w ojczyźnie, Afryce i świecie wezwał Benedykt XVI Kościół w Beninie podczas Mszy św. na Stadionie Przyjaźni w Kotonu.

„Chrześcijanin jest niestrudzonym budowniczym jedności, pokoju i solidarności, tych darów jakimi obdarzył nas sam Jezus. Będąc temu wiernymi współpracujemy w realizacji planu zbawienia Boga dla ludzkości” – powiedział papież. Ojciec Święty wygłosił homilię w trzech językach: po francusku, angielsku i portugalsku. Benedykt XVI zaznaczył, że przybył do Beninu w ślad za swym błogosławionym poprzednikiem, papieżem Janem Pawłem II. Pozdrowił przybyłych na Mszę św. wiernych z sąsiednich krajów języka francuskiego: Togo, Burkina Faso, Nigru i innych.

Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii odczytywanej w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przypomniał, że Jezus, Syn Człowieczy „przyjął oblicze głodnych i spragnionych, cudzoziemców, nagich, chorych i więźniów, wreszcie wszystkich osób, które cierpią lub są usuwane na margines”. „On, Syn Boży stał się człowiekiem, dzielił nasze życie, nawet w najbardziej konkretnych szczegółach, stając się sługą swoich najmniejszych braci. On, który nie miał gdzie złożyć swej głowy, został skazany na śmierć na krzyżu. Taki jest król, którego świętujemy!” – mówił Ojciec Święty.

Papież zwrócił uwagę na trudność zaakceptowania osoby Chrystusa Króla przez współczesnego człowieka przyzwyczajonego do dostrzegania oznak królowania w sukcesie, mocy, pieniądzu czy władzy. „Mamy trudności z zaakceptowaniem takiego króla; króla, który czyni siebie sługą najmniejszych, najbardziej pokornych; króla, którego tronem jest krzyż” – zaznaczył papież. „Dla niego panowanie oznacza służbę! Prosi nas, abyśmy poszli za Nim tą drogą, służyli, zwracali uwagę na wołanie ubogich, słabych, odsuniętych na margines” – podkreślił papież .

Benedykt XVI zaznaczył, że „Chrystus wprowadza nas w nowy świat, świat wolności i szczęścia”. „Także i dziś wiele związków ze starym światem, tak wiele obaw więzi nas i przeszkadza nam w życiu wolnym i szczęśliwym. Pozwólmy Chrystusowi, aby nas wyzwolił od tego starego świata!” – zachęcał Ojciec Święty.

Zwracając się do chorych i cierpiących, dotkniętych AIDS lub innymi chorobami, do wszystkich zapomnianych przez społeczeństwo Benedykt XVI powiedział: „Odwagi! Papież jest wam bliski modlitwą i myślą. Odwagi! Jezus zechciał się utożsamić z maluczkimi, z chorymi; zechciał dzielić wasze cierpienia i uznać was za braci i siostry, aby was uwolnić od wszelkiego zła, od wszelkiego cierpienia! Każdy chory, każdy ubogi zasługuje na nasz szacunek i miłość, ponieważ poprzez niego Bóg wskazuje nam drogę do nieba”.

Nawiązując do 150 rocznicy ewangelizacji Beninu wezwał do dziękczynienia za pracę wszystkich, którzy przyczynili się do rozszerzenia wiary w Jezusa Chrystusa na kontynencie afrykańskim. Oddał cześć pamięci kard. Bernardina Gantina, który „był przykładem wiary i mądrości dla Beninu i całego kontynentu afrykańskiego!”

Nawiązując do 150. rocznicy ewangelizacji kraju papież zachęcał katolików Beninu, aby wobec ludzi obojętnych religijnie oraz tych, którzy myślą, że poszukiwanie egoistycznego szczęścia, łatwego zysku czy władzy jest ostatecznym celem ludzkiego życia, byli „żarliwymi i entuzjastycznymi świadkami otrzymanej wiary”. „Sprawiajcie, by wszędzie jaśniało miłujące oblicze Zbawiciela, zwłaszcza wobec młodych ludzi szukających w trudnym świecie motywów życia i nadziei!” - zachęcał Ojciec Święty.

Kościół w Beninie Benedykt XVI wezwał do ewangelizacji w ojczyźnie, Afryce i całym świecie. „Chrześcijanin jest niestrudzonym budowniczym jedności, pokoju i solidarności, tych darów jakimi obdarzył nas sam Jezus. Będąc temu wiernymi współpracujemy w realizacji planu zbawienia Boga dla ludzkości” – powiedział.

Pozdrawiając wiernych języka angielskiego z Ghany i Nigerii oraz krajów sąsiednich papież przypomniał, że „prawdziwe królowanie polega nie na demonstracji siły, ale na pokorze służby, ani też nie na ucisku słabych, ale na zdolności chronienia ich, aby doprowadzić ich do życia w obfitości” i wezwał do modlitwy za ludy Afryki.

Zwracając się do wiernych języka portugalskiego zachęcał do „ponowienia decyzji o przynależności do Chrystusa i służenia Jego Królestwu pojednania, sprawiedliwości i pokoju!” „Tylko my sami – możemy uniemożliwić Mu panowanie nad nami, a tym samym utrudnić Jego panowanie nad rodziną, społeczeństwem i historią” – powiedział Benedykt XVI i zaapelował: „Drodzy duszpasterze i wierni, bądźcie za ich przykładem solą i światłem Chrystusa na ziemi afrykańskiej!”

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama