Siostra Teresita wyszła zza klauzury

O sensie ewangelicznego radykalizmu mówił Benedykt XVI w przemówieniu do zakonnic podczas spotkania w klasztorze św. Wawrzyńca w Eskurialu. Papież wskazał na szczególną wagę świadectwa osób konsekrowanych w czasie „«zniknięcia Boga», pewnej amnezji, jeśli nie zupełnego odrzucenia chrześcijaństwa i wyparcia się skarbu otrzymanej wiary”. W spotkaniu w ramach 26. Światowego Dnia Młodzieży wzięło udział 1,6 tys. młodych zakonnic i osób konsekrowanych.

Witając Ojca Świętego kard. Antonio Maria Rouco Varela podkreślił, że młode zakonnice, zarówno mniszki kontemplacyjne jak i siostry żyjące we wspólnotach czynnych stanowią najlepszą cząstkę hiszpańskiego Kościoła i społeczeństwa.
Hierarcha przypomniał, że wiele wspólnot gościło wolontariuszy przygotowujących obecny Światowy Dzień Młodzieży, a poszczególne zakonnice ofiarowywały swój wolny czas, umiejętności i entuzjazm apostolski, aby umożliwić jego realizację.
Przewodniczący hiszpańskiego episkopatu zaznaczył, że bez wsparcia duchowego zakonnic Światowy Dzień Młodzieży nie byłby możliwy. Wyraził przekonanie, że papież może liczyć na ich wsparcie w dziele nowej ewangelizacji Hiszpanii i całego świata.
W imieniu zgromadzonych zakonnic Benedykta XVI powitała s. Belén z zajmującego się opieką nad chorymi w ich domach zgromadzenia Służebnic Maryi. Zapewniła, że siostry pragną ofiarować w intencji Kościoła oraz papieża wszystkie swoje modlitwy i ofiary.
W krótkim przemówieniu papież nawiązując do adhortacji apostolskiej „Verbum Domini” przypomniał, że życie konsekrowane „rodzi się ze słuchania słowa Bożego i przyjmuje Ewangelię jako swoją normę życia” a radykalizm ewangeliczny jest w odniesieniu do życia konsekrowanego „oznacza kroczenie ku korzeniom miłowania Jezusa Chrystusa sercem niepodzielonym, bez stawiania czegokolwiek ponad taką miłość”.
„Osobiste spotkanie z Chrystusem, którym karmi się wasza konsekracja, winno być świadectwem z całą mocą przemieniającą w waszym życiu” – powiedział papież i podkreślił, że ma ono dzisiaj „szczególne znaczenie, gdy zauważamy proces pewnego rodzaju «zniknięcia Boga», pewnej amnezji, jeśli nie zupełnego odrzucenia chrześcijaństwa i wyparcia się skarbu otrzymanej wiary, z ryzykiem utraty najgłębszej własnej tożsamości”. „W obliczu relatywizmu i przeciętności wyłania się potrzeba owego radykalizmu, którego świadkiem jest konsekracja jako przynależność do Boga w najwyższym stopniu umiłowanego” – zaznaczył papież.
Wyjaśniając dalej sens ewangelicznego radykalizmu papież podkreślił, że życie konsekrowanego wyraża się także w „synowskiej wspólnocie z Kościołem”: z pasterzami, którzy w imieniu Pana głoszą depozyt wiary, otrzymany za pośrednictwem apostołów, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła i tradycji chrześcijańskiej, z rodziną zakonną, z innymi członkami Kościoła.
Ponadto radykalizm ewangeliczny wyraża się – kontynuował papież - w życiu kontemplacyjnym i apostolskim, wychowywaniu dzieci i młodzieży, w opiece nad chorymi i starcami, w towarzyszeniu rodzinom, w angażowaniu się na rzecz życia, w świadczeniu o prawdzie, w głoszeniu pokoju i miłości, w zaangażowaniu misyjnym i w nową ewangelizację i na tak wielu polach apostolstwa kościelnego.
„Kościół potrzebuje waszej młodzieńczej wierności, zakorzenionej i zbudowanej w Chrystusie. Dziękuję za wasze wielkoduszne, całkowite i wieczyste „tak” na wezwanie Umiłowanego” – powiedział papież.

W spotkaniu z papieżem wzięła udział światowa rekordzistka życia w zakonie kontemplacyjnym, hiszpańska siostra Teresita, która po raz pierwszy od 84 lat opuściła klasztorne mury, aby zobaczyć się z Benedyktem XVI. Zakonnica liczy 103 lata, a za klauzurą żyje od 84 lat. Mieszka w cysterskim klasztorze koło Guadalajary.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg