Wielki świadek Jezusa Chrystusa

"Wielkim świadkiem Boga i Jezusa Chrystusa" nazwał Benedykt XVI Jana Pawła II w homilii podczas Mszy Krzyżma świętego w bazylice watykańskiej w Wielki Czwartek.

Papież powiedział w homilii: "Kiedy 1 maja beatyfikowany zostanie papież Jan Paweł II, pełni wdzięczności myśleć będziemy o nim jako wielkim świadku Boga i Jezusa Chrystusa w naszych czasach, jako człowieku napełnionym Duchem Świętym".

"Myśląc o nim, pomyślimy o wielkiej liczbie tych, których on beatyfikował i kanonizował, i którzy dają nam pewność, że obietnica Boga i otrzymane od niego zadanie nie spadają w próżnię" - dodał Benedykt XVI.

Podczas Mszy w Wielki Czwartek, kiedy obchodzone jest święto kapłanów, papież mówił: "Mimo całego wstydu z powodu naszych błędów, nie powinniśmy jednak zapominać, że dziś także są świetlane przykłady wiary; dziś także są osoby, które poprzez swą wiarę i swoją miłość, dają nadzieję światu".

"Mamy przed sobą zastępy osób cierpiących: głodnych i spragnionych, ofiary przemocy na wszystkich kontynentach, chorych z ich wszystkimi boleściami, ich nadziejami i rozpaczą, prześladowanych i podeptanych, osoby ze złamanym sercem" - podkreślił Benedykt XVI. Przypomniał, że "do zasadniczej misji Kościoła należy również konkretne leczenie choroby i cierpienia".

Następnie papież zauważył, że "oleje do namaszczenia chorych są widomym sakramentalnym wyrazem tej misji"; nawiązał do obrzędu poświęcenia olejów do sprawowania sakramentów w czasie mszy Krzyżma świętego.

Jak wskazał Benedykt XVI, "od początku dojrzewało w Kościele powołanie do uzdrawiania, dojrzewała troskliwa miłość do osób udręczonych na ciele i na duszy. Jest okazja, by podziękować siostrom i braciom, którzy na całym świecie niosą ludziom uzdrawiającą miłość, nie zważając na ich pozycję czy wyznanie religijne". Wśród nich wymienił błogosławioną Matkę Teresę.

O godzinie 17.30 w Wielki Czwartek w rzymskiej bazylice świętego Jana na Lateranie Benedykt XVI przewodniczyć będzie mszy Wieczerzy Pańskiej, która zainauguruje obchody Triduum Paschalnego. Zebrane od wiernych datki zostaną przekazane na rzecz ofiar trzęsienia ziemi i tsunami w Japonii.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama