Watykańskie życzenia z okazji Ramadanu

Milionom muzułmanów rozsianych na całym świecie Watykan złożył życzenia z okazji obchodzonego przez nich Ramadanu. Jest to miesięczny post wyznawców islamu, któremu obok modlitwy towarzyszy jałmużna.

Watykańskie przesłanie nosi tytuł „Chrześcijanie i muzułmanie świadkami nadziei”. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego przypomina w nim, że Ramadan jest czasem błogosławieństwa i wzrostu duchowego. Nawiązując do trwającego czasu pandemii i kolejnych lockdownów wskazuje, że bardzo potrzebujemy w tym okresie opieki boskiej oraz gestów ludzkiej solidarności takich jak choćby telefonu do bliskich, pomocy w kupieniu leków i żywności czy zwykłych słów wsparcia.

Kard. Miguel Áyuso Guixot odaje, że nadzieja zakłada optymizm, którego bazą jest przekonanie, iż jesteśmy w rękach Opatrzności. Podkreśla, że wypływa ona z przekonania o dobru, które jest zapisane w sercu każdego człowieka. Dzięki temu, jak dodaje, międzyludzkie braterstwo, wyrażające się na wiele różnych sposobów, staje się źródłem nadziei dla świata. Watykański hierarcha przypomina też słowa Papieża Franciszka z encykliki „Fratelli tutti”: „Nadzieja jest odważna, potrafi spoglądać dalej, poza osobistą wygodę, poza małe pewności i zadowolenia, które zawężają widnokrąg, aby otwierać się na wielkie ideały, czyniące życie piękniejszym i godniejszym”. Watykańskie przesłanie na Ramadan kończy zapewnienie, że chrześcijanie i muzułmanie są wezwani do bycia siewcami nadziei, szczególnie dla tych, którzy obecnie przeżywają trudności i żyją w desperacji. 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama