Kryzys uwidocznił potrzebę promocji kultury spotkania

„Utrzymujący się światowy kryzys zdrowotny boleśnie uwydatnił pilną potrzebę promowania kultury spotkania, aby wśród mężczyzn i kobiet naszych czasów wzrastało pragnienie nawiązywania relacji z innymi, budowania mostów, rozwijania projektów, które obejmują wszystkich” – powiedział Papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do delegacji Europejskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, która przybyła do Rzymu pod przewodnictwem kard. Andersa Arboreliusa.

Papież podziękował Instytutowi za wsparcie, jakiego udzielił inicjatywie promowania dialogu między religiami i służenia jedności rodziny ludzkiej. Podkreślił, że naukowcy i dyplomaci związani z Instytutem odgrywają ważną rolę w promowaniu kultury spotkania. „Wasze umysły i serca muszą być zgodne w dążeniu do dobra wspólnego i poszukiwania integralnego rozwoju każdej osoby, bez wyjątków i niesprawiedliwej dyskryminacji” – zaapelował Ojciec Święty.

Franciszek zaznaczył, że obrona praw wszystkich ludzi leży przede wszystkim w gestii przywódców politycznych i religijnych, ale każdy z nas ma wkład w jej powstawanie. „To właśnie kultura spotkania może prowadzić do bardziej zjednoczonego i pojednanego świata. Tylko ona ma szansę na zbudowanie trwałej sprawiedliwości i pokoju dla wszystkich oraz autentycznej troski o wspólny dom” – podkreślił Papież.

Na koniec Franciszek zachęcił członków Instytutu, aby angażowali się w poszukiwanie nowych dróg, które doprowadzą do rozwoju kultury spotkania, z korzyścią dla przyszłych pokoleń.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama