Oczekiwania wobec Kościołów Wschodnich

Na konieczność sprawniejszej procedury wyłaniania biskupów, lepszego przygotowania kandydatów do kapłaństwa, uwzględniania ograniczeń władzy patriarchy oraz wierność specyficznej tradycji zwrócił uwagę, abp Cyril Vasil', SI. Sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zabrał wczoraj głos podczas popołudniowej sesji plenarnej Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu.

Słowacki jezuita zwrócił uwagę na kwestię synodalności i mechanizmu wyboru kandydatów do biskupstwa. Zaznaczył, że weryfikacja zdolności kandydatów, dokonywana przez biskupów i Synod powinna się odbywać w sposób bardziej odpowiedni, aby ułatwić i przyspieszyć udzielenie papieskiej zgody.

Mówiąc o formacji sekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zaproponował ustanowienie w Rzymie na wydziale teologii wschodniej pierwszego cyklu studiów dla kandydatów do kapłaństwa.

Nawiązując do problemów związanych z migracjami i tworzeniem struktur kościelnych poza tradycyjnymi terytoriami działania Kościołów Wschodnich abp Vasil' przypomniał, że jurysdykcja patriarsza nie ma charakteru planetarnego. Istnieje różnica między roszczeniem praw do jurysdykcji powszechnej a umotywowaną prośbą wynikającą z zaistniałych okoliczności – stwierdził hierarcha. Wskazał też na znaczenie wierności tradycji wschodniej, niezbędnej dla prowadzenia dialogu ekumenicznego z innymi Kościołami Wschodu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg