Stawiajcie czoła dyskryminacji, biedzie i nierównościom

„Wasza obecność tutaj jest znakiem, że kraje które reprezentujecie, jak i wspólnota międzynarodowa pragnie stawić czoła sytuacjom niesprawiedliwości, dyskryminacji, biedy i nierówności, które trapią nasz świat i zagrażają nadziei i aspiracjom przyszłych pokoleń”. Słowa te Papież skierował do nowych ambasadorów: Seszeli, Mali, Andory, Kenii, Łotwy i Nigru, którzy złożyli listy uwierzytelniające.

Franciszek zaznaczył, że w obliczu nadchodzących świąt Narodzenia Syna Bożego, Księcia Pokoju naglącym staje się temat pojednania międzynarodowego i pokoju. Droga nadziei znajduje się w dialogu, pojednaniu i nawróceniu ekologicznym.

Papież: potrzebny konstruktywny i kreatywny dialog
"W świecie naznaczonym konfliktami cywilnymi, regionalnymi i międzynarodowymi, podziałami społecznymi i nierównościami, czymś koniecznym jest podjęcie konstruktywnego i kreatywnego dialogu bazującego na uczciwości i prawdzie, ze świadomością wspierania solidarnego braterstwa zarówno między jednostkami, jak i całą globalną wspólnotą – powiedział Ojciec Święty. – Kościół angażuje się we współpracę z każdym odpowiedzialnym partnerem we wspieraniu dobra wszystkich ludzi i narodów. Moim gorącym pragnieniem jest, aby wasza misja wypełniała się nie tylko w umacnianiu dobrych relacji między waszymi krajami, a Stolicą Apostolską, ale także w budowaniu świata bardziej sprawiedliwego i pokojowego, w którym życie ludzkie, godność i prawa człowieka są szanowane i umacniane".

Papież podkreślił, że budowa pokoju jest utrudniana także przez brak szacunku dla naszego wspólnego domu, szczególnie poprzez nadużycia w korzystaniu z dóbr naturalnych, które często są postrzegane tylko jako źródło natychmiastowego zysku.

Papież: nie nadużywajmy korzystania z dóbr naturalnych
"Wezwanie do odpowiedzialnego zarządzania ziemią i jej dobrami jest niezbędne na wszystkich poziomach, od rodzinnego wychowania, przez życie społeczne i cywilne, aż po podejmowanie dezycji politycznych i ekonomicznych – podkreślił Papież. – Dobro wspólne i tego domu, w którym przebywamy, domagają się ścisłej współpracy na rzecz rozwoju życia i integralnego rozwoju każdego członka naszej rodziny ludzkiej".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama