Nie dla kultury "użyć i wyrzucić"

Papież: System ekonomiczny pozbawiony troski etycznej nie prowadzi do bardziej sprawiedliwego porządku społecznego, ale do kultury konsumizmu i odrzucenia.

Papież Franciszek skierował apel do członków Rady ds. kapitalizmu bez wykluczania. Zaznaczył, że dobro człowieka domaga się przezwyciężenia różnic, które dzielą ludzkość i sprawiają, że z dobrobytu korzystają tylko nieliczni.   

Wzrost poziomu ubóstwa w skali globalnej świadczy o tym, że nierówności przeważają nad harmonijną integracją ludzi i narodów. Konieczną i pilną rzeczą jest stworzenie sprawiedliwego, bardziej wiarygodnego systemu ekonomicznego, który byłby w stanie odpowiedzieć na coraz większe wyzwania, którym musi sprostać ludzkość i planeta.

Papież stwierdził, że prawdziwy rozwój nie może ograniczać się tylko do wzrostu ekonomicznego, ale winien dotyczyć całego człowieka i całej ludzkości. Niesie to ze sobą potrzebę oczyszczenia i umocnienia takich modeli ekonomicznych, które budowane są na osobistej przemianie i hojności względem potrzebujących.

Ci, którzy są zaangażowani w ekonomię i rynek, są wezwani do służenia dobru wspólnemu. Szukając możliwości pomnażania dóbr tego świata, mają sprawiać, że są one osiągalne dla wszystkich. Nie chodzi o "więcej mieć", ale "bardziej być". To, czego nam potrzeba, to głęboka odnowa serca i myśli tak, aby człowiek mógł być zawsze w centrum życia społecznego, kulturowego i ekonomicznego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama