Watykan o powszechnej jurysdykcji

Do zwiększonej solidarności i odpowiedzialności wzywał ostatnio wspólnotę międzynarodową stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Bernardito Auza.

Społeczność międzynarodowa nie może być bezradna wobec ciężkich naruszeń prawa. Najpoważniejsze przestępstwa powinny być badane, ścigane i osądzane nie tylko przez system prawny w poszczególnych krajach. Są sytuacje, kiedy okrutne zbrodnie uchodzą bezkarnie. Oznacza to, że rządy państwa prawa nie funkcjonują właściwie. Przestępstwa gdziekolwiek byłyby popełnione uderzają we wszystkich, ranią ich i pomniejszają. Stajemy się wtedy współodpowiedzialni za nie, dlatego potrzeba wypracowania powszechnej zgody na poziomie międzynarodowym Należy stworzyć system norm, który będzie działał przeciwko bezradności poszczególnych państw oraz wspomoże wszystkich w budowaniu bardziej sprawiedliwego świata.

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej zauważył również, że wspólnota międzynarodowa nie powinna akceptować sytuacji, w której jedynie część krajów świata czerpie zyski z eksportu i wymiany towarów. Jedni nie mogą się stale bogacić kosztem drugich. Nie można eliminować słabszych z rynku. Potrzeba zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. Istnieje powszechna odpowiedzialność za zrównoważony rozwój. Należy zapewnić dostęp do rynku bez cła oraz zwolnić częściowo kraje najsłabiej rozwinięte od podatku handlowego, aby mogły zwiększyć eksport oraz poziom zamożności. Mechanizmy rynkowe nie mogą też same z siebie odpowiednio ochronić ważnych społecznie wartości, takich jak miejsca pracy oraz stan środowiska. Abp Auza wskazał na potrzebę realizacji drogi zrównoważonego rozwoju, aby wzmacniać globalne partnerstwo wszystkich krajów świata.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama