Zachowajcie waszą tradycję

Papież do pielgrzymów Kościoła grecko-katolickiego.

Wasza wspólnota może być uważana za konkretny wyraz piękna różnorodności form życia eklezjalnego – powiedział Papież do pielgrzymów Kościoła grecko-katolickiego na Słowacji, których przyjął z okazji 200-lecia erygowana eparchii w Preszowie.

Witając przybyłych Franciszek zwrócił się do poszczególnych grup pielgrzymów. Biskupów zachęcił, aby zawsze postępowali z dobrocią, w duchu pokoju, z hojnością i łagodnością, z głęboką pokorą i prostotą. Kapłanom zalecił, aby byli świadkami wierności, która towarzyszyła poprzednikom, przez dziesiątki lat poddanym prześladowaniom poprzez deportacje i więzienia.

Napotykamy dzisiaj - kontynuował Papież - niebezpieczeństwa innego rodzaju. Są dwie przeciwne tendencje, z jednej strony sekularyzam, który prowadzi do światowości. Druga pokusa to zamknięcie się w przestarzałym albo wręcz nieewagelicznym sposobie rozumienia swojej roli w Kościele, prowadzącym do bezpłodnego klerykalizmu.

"Zachęcam do zachowania waszej tradycji bizantyjskiej, którą ja sam od młodości poznawałem i ukochałem: odkrywajcie ją i przeżywajcie w całej pełni – jak uczył Ekumeniczny Sobór Watykański II – podejmując drogę ewangelizacji i katechezy – zaznaczył Ojciec Święty. - Głównymi działającymi na tym polu, jeszcze przed pasterzami są rodzice, i dziadkowie, od których wielu z nas nauczyło się pierwszych modlitw i chrześcijańskiego sposobu bycia. Dziękujmy ojcom, mamom, dziadkom, nauczycielom tutaj obecnym za ich tak ważne i potrzebne świadectwo".

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama