Jan Paweł II o mediach

Odpowiedzi do XV etapu Klasówki z Jana Pawła II

W XV turze Klasówki wzięły udział 52 osoby. W załączniku publikujemy wyniki konkursu. Na ewentualne reklamacje czekamy do czwartku do godziny 12:00 - jeżeli chodzi o etap XV. W środę o 12:00 mija termin nadsyłania reklamacji do wyników tury XIV. Terminy są nieprzekraczalne. Reklamacje nadesłane później nie będą rozpatrywane.

1. Jan Paweł  II w Orędziu na Światowy Dzień  Środków Społecznego Przekazu w roku 1980 podkreślał,  że rodzice muszą przyjąć aktywną  postawę wobec mediów i przekazywanych w mediach wiadomości. W jaki sposób powinni się z tego zadania wywiązać?

Rodzice muszą umieć krytycznie spojrzeć na środki masowego przekazu. Sami muszą zrozumieć treść przekazów medialnych, by ustalić miejsce, jakie będą one zajmowały w życiu rodziny i jej poszczególnych członków. Zadanie rodziców polega przede wszystkim na wychowaniu najpierw samych siebie, a potem swoich dzieci do dojrzałego korzystania z mediów tak, by przekazywanym w nich informacjom nie ulegać, ale tworzyć z nich rozsądny i niezależny obraz świata.

http://www.papiez.wiara.pl/doc/378866.Rodzina-wobec-srodkow-przekazu-spolecznego/2

2. W orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu w roku 1984 papież zauważył, że możliwości mediów są często wykorzystywane przeciwko człowiekowi. Kto jest odpowiedzialny za zmianę tej sytuacji i w jaki sposób należy naprawić mass media?

Za uzdrowienie środków masowego przekazu, które lansują model kultury daleki od spotkania z wiarą, odpowiedzialni są:

 • dostawcy informacji – powinni przede wszystkim przestrzegać nienagannej etyki zawodowej
 • krytycy – powinni wyjaśniać rolę mediów i kształtować u odbiorców krytyczną postawę wobec nich
 • odbiorcy – powinni mądrze dokonywać wyboru takich przekazów, które sprzyjają rozwojowi, a nie zepsuciu; ich zadaniem także jest wywieranie nacisku na ludzi tworzących media, by zawsze szanowali godność człowieka i jego niezbywalne prawa
 • władza - ma dbać, by z używania mediów nie wynikało niebezpieczeństwo dla dobrych obyczajów i rozwoju społeczeństwa

http://www.papiez.wiara.pl/doc/378870.Srodki-spolecznego-przekazu-pomostem-pomiedzy-wiara-i-kultura/3

 

3. W 1996 roku Jan Paweł  II mówił o roli mediów w służbie postępu kobiet w społeczeństwie. Zwrócił uwagę, że media nieraz prezentują skrzywioną wizję kobiety. Zaapelował do kobiet, by same wywierały nacisk na media w celu zmiany tej sytuacji. Jak mają to robić? Następnie wskazał, jakie wzorce kobiecości powinny przekazywać media. Proszę je wymienić.

Funkcje kobiet w kształtowaniu mediów

 • Popieranie nadawania programów edukacyjnych
 • Uczenie innych krytycznej postawy wobec mediów
 • Dzielenie się z twórcami, wydawcami, ludźmi mediów opiniami na temat programów czy publikacji, które uwłaczają godności kobiety
 • Przygotowywanie się do pełnienia kierowniczych stanowisk w mediach, by odcisnąć na nich piętno swojego kobiecego „geniuszu”, nie popadając jednocześnie w konflikt z mężczyznami

Wzorce kobiecości, jakie powinny dominować w mediach:

 • Bohaterki ludzkości w tym święte chrześcijańskie jako wzory do naśladowania
 • Kobiety konsekrowane, które poświęciły wszystko, aby iść za Jezusem i oddać się bez reszty modlitwie, służbie ubogim, chorym, analfabetom, młodzieży, starcom i niepełnosprawnym
 • Kobiety mediów głoszące Dobrą Nowinę
 • Obraz kobiety, który głosi wielkość Pana – źródła życia, miłości, dobroci i łaski, godności kobiety, jej równości z mężczyzną i jej szczególnego „geniuszu”

http://www.papiez.wiara.pl/doc/378882.Wspolczesne-srodki-przekazu-w-sluzbie-postepu-kobiety-w/2

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»