Z woli Chrystusa jednoczył Europę

Jan Paweł II powiedział, że jest papieżem słowiańskim, który powinien zamanifestować duchową jedność Europy. Tę manifestację komentowały szeroko europejskie media.

Stawia na młodych
W tygodniku ilustrowanym „Epoca” Geno Fanfaloni próbuje odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego popularny jest papież? Stwierdza on, że świat współczesny coraz bardziej traci zaufanie do prymatu rozumu i nauki, szukając nowych autorytetów. Duże znaczenie posiada Sobór Watykański II. Podczas jego trwania Kościół otworzył się na świat i zbliżył do kultury świeckiej, znacznie osłabiając w ten sposób tendencje anty klerykalne. Wreszcie Fanfaloni wskazuje na fakt spopularyzowania osoby Chrystusa przez środki masowego przekazu. Społeczne środki przekazu, ukazując postać Jezusa zupełnie inaczej, aniżeli dawne święte obrazki, spowodowały, że stała się ona modelem życia w pełni ludzkiego.
Autor podkreśla następnie, że Jan Paweł II jest odpowiedzią na te oczekiwania współczesnego świata. Jest autentyczny i odważny. Wyznając swą wiarę, nie boi się tego, co mogłoby się nie podobać. Stawia na młodych i na masy. Sam jest intelektualistą, ale najlepszy kontakt potrafi nawiązać z ludźmi prostymi. Autor twierdzi, że Paweł VI postawił na intelektualistów i oni go zdradzili.

Europa na nowo zjednoczona
Paryski dziennik „Le Figaro" stwierdza, że Jan Paweł II nakreślił wizję zjednoczonej duchowo Europy.
Zachodnioniemiecki dziennik „Die Welt” pisze, że pielgrzymka Jana Pawła II na teren byłego obozu hitlerowskiego w Oświęcimiu przypomniała ową straszliwą przeszłość, która dzieliła Niemców i Polaków, Niemców i Słowian. Jednakże również na tym miejscu potwornej kaźni papież wystąpił jako orędownik nowego początku. „Ten Papież Słowianin - pisze dziennik - nie przybył tam po to, aby uwieczniać nienawiść i przedziały między Wschodem i Zachodem, między narodem polskim i niemieckim czy jakimkolwiek innym.
Włoski dziennik „Republica”, który dotąd nie okazywał zbytniej sympatii wobec papieży, również wobec Jana Pawła II, zamieścił artykuł Gianrii Bozzo pt.: „Słowiański papież i święta matka Europa”. Jest to próba podsumowania pielgrzymki Ojca św. do Polski.

Kościół silny w wierze
Podróże papieża do Meksyku i Polski nie miały nic wspólnego z turystyką ani folklorem właśnie dlatego, że istnieje lud. Tylko tam, gdzie jest lud, może istnieć Lud Boży. Wydaje się, że ludzie którzy otaczali papieża w Meksyku i w Polsce bardzo różnią się od tłumu turystów i dewotów. Meksyk i Polska są krajami w których Kościół oddzielony jest od państwa i instytucji politycznych Nie ma tam partii chrześcijańskich.
Ojciec św. powiedział, że jego wybór na papieża był wolą Chrystusa i zrządzeniem Ducha świętego.
Jan Paweł II poszedł jeszcze dalej. Powiedział, że jest papieżem słowiańskim, który powinien zamanifestować duchową jedność Europy. Komentarzem do tych słów papieskich okazały się w kilka dni później rezultaty wyborów do parlamentu europejskiego. Wobec tego opinie upatrujące w podróży Ojca św. narzędzie rozkładu społeczeństwa wschodnioeuropejskiego, albo zamach na prawa państwa w ogóle, wydają się szczególnie krótkowzroczne. Kościół w Polsce charakteryzuje się właśnie ścisłym rozdziałem od państwa.
Arcybiskup Marsylii, kard. Roger Etchegaray, który przebywał w Krakowie podczas wizyty Ojca św. w kraju ojczystym stwierdził, że Kościół w Polsce jest silny w swej wierze i wierny nauce Kościoła. Mówca dodał następnie, że wizyta i słowa wypowiedziane przez papieża w Polsce stały się dla niego odkryciem tego, czym konkretnie jest wspólnota między Kościołami.
Papieski medal
Z okazji podróży Ojca ś w. Jana Pawła II do Polski mennica Państwa Watykańskiego wybiła specjalny medal. Ma on 40 mm średnicy i wybity jest w złocie, srebrze oraz w brązie. Na jednej stronie znajduje się profil Ojca św. oraz napis w języku polskim „Ojciec Święty Jan Paweł II”. Odwrotna strona przedstawia wizerunki Matki Boskiej Jasnogórskiej w środku, po lewej stronie św. Wojciecha, a po prawej św. Stanisława. Wokoło umieszczony został napis: „Pielgrzymka do Polski 1979 - Gniezno, Częstochowa, Kraków”. Autorką medalu jest p. Stanisława Wątrowska, rzeźbiarka z Warszawy.

Tytuł i śródtytuły - redakcja portalu WIARA.PL

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama