Christifideles laici

Posynodalna adhortacja apostolska Christifideles laici Ojca Świętego Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II.

WPROWADZENIE :.
Idźcie i wy do mojej winnicy :.
Pilne potrzeby współczesnego świata: Czemu tu stiocie cały dzień bezczynnie? :.
Sekularyzm a potrzeba religii :.
Osoba ludzka: godność deptana i wywyższana :.
Nieustające konflikty a sprawa pokoju :.
Jezus Chrystus nadzieją ludzkości :.

ROZDZIAŁ I - JA JESTEM KRZEWEM WINNYM, WY - LATOROŚLAMI :.
Godność katolików świeckich w Kościele-Misterium :.
Tajemnica winnicy :.
Kim są świeccy? :.
Chrzest i chrześcijańska nowość :.
Synowie w Synaju :.
Jedno ciało w Chrystusie :.
Żywe i święte przybytki Ducha :.
Udział świeckich w kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Jezusa Chrystusa :.
Laikat i jego świecki charakter :.
Powołani do świętości :.
Uświęcajcie się żyjąc w świecie :.

ROZDZIAŁ II - LATOROŚLE JEDNEGO WINNEGO KRZEWU :.
Uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła-Wspólnoty :.
Tajemnica Kościoła - Wspólnoty :.
Sobór i eklezjologia komunii :.
Organiczna struktura wspólnoty: różnorodność i komplementarność :.
Posługa i charyzmaty - Dary Ducha Świętego dla Kościoła :.
Posługi wynikające ze święceń :.
Posługi, urzędy i funkcje świeckich :.
Charyzmaty :.
Uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła :.
Kościoły partykularne i Kościół powszechny :.
Parafia :.
Apostolskie zaangażowanie w parafii :.
Formy uczestnictwa w życiu Kościoła :.
Formy uczestnictwa zrzeszonego :.
Kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu :.
Posługa Pasterzy na rzecz komunii :.

ROZDZIAŁ III - PRZEZNACZYŁEM WAS NA TO, ABYŚCIE SZLI I OWOC PRZYNOSILI :.
Współodpowiedzialność świeckich w Kościele - Misji :.
Misyjna natura Komunii :.
Głosić Ewangelię :.
Nadszedł czas nowej ewangelizacji :.
Idźcie na cały świat :.
Żyć ewangelią służąc człowiekowi i społeczeństwu :.
Krzewić poszanowanie dla godności osoby ludzkiej :.
Otaczać głębokim szacunkiem prawo do życia :.
Wolność wzywania Imienia Pańskiego :.
Rodzina pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania :.
Miłość duszą i podstawą solidarności :.
Zaangażowanie polityczne dotyczy wszystkich i służy wszystkim :.
Człowiek ośrodkiem życia gospodarczo-społecznego :.
Ewangelizacja kultury i kultur człowieka :.

ROZDZIAŁ IV - ROBOTNICY W WINNICY PAŃSKIEJ :.
Dobrzy zarządcy wielorakiej łaski Bożej :.
Różnorodność powołań :.
Młodzież nadzieją Kościoła :.
Dzieci i Królestwo niebieskie :.
Ludzie starsi i dar mądrości :.
Kobiety i mężczyźni :.
Podstawy antropologiczne i teologiczne :.
Misja w Kościele i w świecie :.
Współobecność i współpraca mężczyzn i kobiet :.
Chorzy i cierpiący :.
Odnowiona działalność duszpasterska :.
Różne stany zycia i różne powołania :.
Różnorodne powołania świeckich :.

ROZDZIAŁ V - ABYŚCIE PRZYNOSILI OWOC OBFITSZY :.
Formacja katolików świeckich :.
Stale wzrastać w dojrzałości :.
Odkrywać własne powołanie i misję, i żyć nimi :.
Integralna formacja do zycia w jedności :.
Aspekty formacji :.
Współpracownicy Boga - Wychowawcy :.
Inne środowiska wychowawcze :.
Formacja jako wzajemny dar wszystkich dla wszystkich :.
Apel i modlitwa :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»