Catechesi Tradendae

Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach (Catechesi Tradendae) Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych Koscioła Katolickiego

Spis treści

WPROWADZENIE :.
Ostatnie polecenie Chrystusa :.
Troska Pawła VI :.

Owocny Synod :.
Znaczenie tej Adhortacji :.


I. MAMY TYLKO JEDNEGO NAUCZYCIELA JEZUSA CHRYSTUSA :.
Doprowadzić do łączności z Osobą Chrystusa :.

Przekazywać naukę Chrystusa :.
Chrystus nauczający :.

Jedyny „Nauczyciel” :.
Nauczający całym swym życiem :.


II. DOŚWIADCZENIE TAK DAWNE, JAK KOŚCIÓŁ :.
Misja Apostołów :.

Katecheza w czasach apostolskich :.
U Ojców Kościoła :.

W wyniku Soborów i działalności misyjnej :.
Katecheza prawem i obowiązkiem Kościoła :.

Najważniejsze zadanie :.
Odpowiedzialność wspólna i zróżnicowana :.
Odnowa stała i rozważna :.


III. KATECHEZA W DZIAŁALNOŚCI PASTORALNEJ I MISYJNEJ KOŚCIOŁA :.
Katecheza etapem ewangelizacji :.

Katecheza i pierwsze głoszenie Ewangelii :.
Specyficzny cel katechezy :.

Konieczność katechezy systematycznej :.
Katecheza a życie :.

Katecheza i sakramenty :.
Katecheza i wspólnota kościoła :.
Konieczność katechezy w szerszym znaczeniu dla dojrzałości i umocnienia wiary :.


IV. CAŁA DOBRA NOWINA CZERPANA U ŹRÓDŁA :.
Treść Orędzia :.
Źródło :.
„Credo” - najznakomitszy wyraz doktryny :.

Elementy, których nie wolno pominąć :.
Integralność treści :.
Pomoce metod pedagogicznych :.

Ekumeniczny wymiar katechezy :.
Formy współpracy ekumenicznej :.
Problem wspólnych podręczników dla różnych religii :.


V. WSZYSCY POTRZEBUJĄ KATECHIZACJI :.
Dzieci i młodzież dzisiaj :.
Dzieci najmłodsze :.

Dzieci starsze :.
Dorastający :.

Młodzi :.
Katecheza skierowana do młodych :.

Upośledzeni :.
Młodzi w środowisku niereligijnym :.
Dorośli :.

Katechumenat ponowny :.
Różnorodne i uzupełniające się formy katechezy :.


VI. NIEKTÓRE SPOSOBY I ŚRODKI W KATECHEZIE :.
Środki społecznej informacji :.
Dowartościowanie inicjatyw duszpasterskich :.

Homilia :.
Podręczniki katechetyczne :.
Katechizmy :.


VII. JAK KATECHIZOWAĆ? :.
Różne metody katechizacji :.
W służbie Objawienia i nawrócenia :.

Katecheza a kultura :.
Włączenie w katechezę ludowych form pobożności :.
Uczenie się na pamięć :.

VIII. RADOŚĆ WIARY W TRUDNYM ŚWIECIE :.
Wzmocnić tożsamość chrześcijańską :.
W świecie obojętnym :.
Przy pomocy pedagogii właściwej wierze :.

Język odpowiedni do przekazania „Credo” :.
Poszukiwanie i pewność wiary :.

Katecheza i teologia :.

IX. KATECHIZACJA OBOWIĄZKIEM WSZYSTKICH :.
Wezwanie do wszystkich odpowiedzialnych za katechizację :.
Biskupi :.

Kapłani :.
Wspólnoty zakonne :.

Katecheci świeccy :.
Parafia :.
Rodzina :.
Szkoła :.
W stowarzyszeniach, ruchach, ugrupowaniach :.
W ośrodkach formacyjnych :.


ZAKOŃCZENIE :.
Duch Święty wewnętrznym Nauczycielem :.

Maryja Matką i Wzorem :.

PRZYPISY :.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

Reklama

Reklama