Relacja z pobytu w Częstochowie - 26 maja 2006

LECTIO BIBLICA
Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz 1, 12-14; 2,1-4

Oto słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

Canticum Ave verum a choro peragitur

HOMILIA
Summus Pontifex homiliam habet.

Omnes Litanias Lauretanas Beatæ Mariæ Virginis cantant:
Kýrie, eléison, Chryste, eléison, Kýrie, eléison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

Diaconus:
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Summus Pontifex:

Módlmy się.
Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
przywróciłeś radość światu,
spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję,
osiągnęli szczęście życia wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem
Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi,
mundum lætificáre dignátus es,
præsta, quǽsumus,
ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam,
perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum nostrum.
Amen.

Omnes antiphonam cantant.

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych, ale od wszelakich
złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

BENEDICTIO EUCHARISTICA
Cantor Przed tak wielkim Sakramentem cantare incipit.
Summus Pontifex incensum in thuribulum ponit et Sanctissimum Sacramentum incensat.

Summus Pontifex:

Módlmy się.
Boże,
Ty w Najświętszym Sakramencie
zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
daj nam taką czcią otaczać
święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,
abyśmy nieustannie
doznawali owoców Twego odkupienia.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.

Orémus.
Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
passiónis tuæ memóriam reliquísti,
tríbue, quǽsumus,
ita nos Córporis et Sánguinis
tui sacra mystéria venerári,
ut redemptiónis tuæ fructum
in nobis iúgiter sentiámus.
Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
Amen.

Diaconus Sanctissimum Sacramentum Summo Pontifici tradit Qui populum benedicit.
Sanctissimum Sacramentum a diacono ad sacellum repositionis defertur. Eo tempore populus Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie cantat.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama