Relacja z pobytu w Częstochowie - 26 maja 2006

**Polska (25-28.05.2006)**

publikacja 26.05.2006 20:05

II dzień

Piątek, 26 maja 2006 r., Częstochowa

16.10 - Krótko po godz. 16.00 Benedykt XVI odleciał śmigłowcem do Częstochowy, gdzie jest spodziewany około 17.15.
17.15 - Papieski helikopter zbliża sie do Jasnej Góry.
17.36 - Papieski śmigłowiec wylądował w Częstochowie na lądowisku przy Domu Pielgrzyma. Na jasnogórskich Błoniach czeka na Papieża co najmniej 500 tys. pielgrzymów. Benedykt przesiadł się do limuzyny i udał się do klasztoru, do kaplicy Cudownego Obrazu.
17.43 - Przez Bramę Papieską Benedykt wjechał na teren klasztoru jasnogórskiego.
17.45 - Witany przez paulinów i biskupów Papież wchodzi do kaplicy. Czeka tu na niego ok. 600 przedstawicieli stanów kościelnych: zakonów męskich i żeńskich, w tym także klauzurowych; seminarzystów, instytutów świeckich, stowarzyszeń, ruchów i bractw, burmistrzów europejskich miast sanktuariów współpracujących z Częstochową. Wchodząc Benedykt XVI serdecznie i z uśmiechem ściska dłonie zgromadzonych.
17.50 - Papież klęka przed obrazem Matki Bożej. Rozlegaja się fanfary, obraz jest odsłaniany.
17.53 - O. Izydor Matuszewski, generał paulinów wita Papieża. Reagując na oklaski Benedykt XVI wstaje z przygotowanego fotela i pozdrawia zgromadzonych. Papież otrzymał tłumaczenie tekstu powiatania i czyta go w czasie przemówienia generała.
17.58 - Papież przekazuje złotą różę dla Maryi.

 • Nabożeństwo Majowe - relacja fotograficzna


 • 18.00 - Benedykt XVI po polsku udziela błogosławieństwa zgromadzonym. Rozpoczyna się śpiew Regina caeli.
  18.01 - Benedykt XVI przechodzi do prywatnego apartamentu, aby przygotować się do nabożeństwa majowego.
  18.18 - Rozpoczyna się nabożeństwo majowe na Wałach Jasnogórskich.
  18.21 - Zostaje wykonany utwór 'Tu es Petrus', skomponowany specjalnie dla Benedykta XVI.

  Przebieg nabożeństwa według "Mszału Papieskiego":

 • Przemówienie Ojca Świętego w czasie spotkania z osobami konsekrowanymi i przedstawicielami ruchów kościelnych wygłoszone na Jasnej Górze


 • CZĘSTOCHOWA IN AREA QUÆ IN SANCTUARIUM B. M. V. DE JASNA GÓRA RESPICIT ADORATIO ET BENEDICTIO EUCHARISTICA

  RITUS INITIALES

  Summus Pontifex sedem petit dum chorus Tu es Petrus cantat.
  Deinde omnes, stantes, signant se signo crucis, dum Summus Pontifex ad populum conversus, dicit:

  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Amen.

  Deinde Summus Pontifex populum salutat, dicens:

  Pokój z wami.
  I z duchem twoim.

  SALUTATIO
  Exc.mus D.nus Stanislaus Nowak, Archiepiscopus Częstochoviensis, Summum Pon-tificem salutat.

  EXPOSITIO SS.MI SACRAMENTI
  Commentator fideles in celebrationem introducit.
  Cantor canticum Niechaj będzie pochwalony cantare incipit.
  Diaconus Sanctissimum Sacramentum super altare ponit.
  Summus Pontifex, incensum in thuribulum ponit et Sanctissimum Sacramentum incensat.

  ADORATIO
  Panie, Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
  Synu Najświętszej Maryi Panny,
  uwielbiamy Cię w tym Najświętszym Sakramencie.
  Ty stałeś się do nas podobny
  i zapragnąłeś przebywać między nami.
  Największą część swojego ziemskiego życia
  spędziłeś w skrytości domu nazaretańskiego,
  u boku Twojej Matki.
  Ty, Syn Boga żywego,
  zamieszkałeś w ludzkiej rodzinie,
  aby nas, zagubionych pośród własnych nieprawości,
  zaprowadzić do domu Ojca.
  Ty dałeś nam swoją Matkę, by i nam była Matką.
  Na krzyżu powiedziałeś do Jana: «Oto Matka twoja».
  Jako nasz Brat zechciałeś pozostać z nami
  i dlatego darowałeś nam ten Najświętszy Sakrament.
  Codziennie zapraszasz nas
  do wspólnego stołu świętej Uczty,
  na której dajesz nam siebie jako pokarm.
  Ty jesteś prawdziwym chlebem niebieskim,
  który z nieba zstępuje i daje życie światu.
  Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi,
  Fili Beatæ Mariæ Virginis,
  adoramus te in hoc Sanctissimo Sacramento.
  Tu factus similis nobis cupidumque nobiscum
  commorari fuisti.
  Suæ terrenæ vitæ maxima parte
  sub nazaretansis domus tecto
  lateri tuae Matris manebas.
  Tu, Filius Dei vivi, in hominum familia habitavisti,
  ut nos, aberratos intra nostras iniustitias,
  ad Patris domum adduceres.
  Tu suam Matrem nobis dedisti,
  ut nobis quoque Mater esset.
  De patibulo crucis Johanni dixisti: «Ecce Mater tua».
  Veluti nostri Frater manere nobiscum voluisti
  idcircoque hoc Sanctissimum Sacramentum
  nobis donavisti.
  Ad communem sanctæ Cenæ mensam,
  qua nobis uti cibus se donas, cotidie invitas.
  Tu vero cælestis panis
  qui ex cælo descendit et vitam orbi terræ tribuit.
  Omnes canticum Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa cantant. LECTIO BIBLICA
  Uczniowie trwali na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa
  Czytanie z Dziejów Apostolskich
  Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
  Dz 1, 12-14; 2,1-4

  Oto słowo Boże.
  Bogu niech będą dzięki.

  Canticum Ave verum a choro peragitur

  HOMILIA
  Summus Pontifex homiliam habet.

  Omnes Litanias Lauretanas Beatæ Mariæ Virginis cantant:
  Kýrie, eléison, Chryste, eléison, Kýrie, eléison.
  Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
  Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
  Synu, Odkupicielu świata, Boże,
  Duchu Święty, Boże,
  Święta Trójco, Jedyny Boże,
  Święta Maryjo, módl się za nami.
  Święta Boża Rodzicielko,
  Święta Panno nad pannami,
  Matko Chrystusowa,
  Matko Kościoła,
  Matko łaski Bożej,
  Matko nieskalana,
  Matko najczystsza,
  Matko dziewicza,
  Matko nienaruszona,
  Matko najmilsza,
  Matko przedziwna,
  Matko dobrej rady,
  Matko Stworzyciela,
  Matko Zbawiciela,
  Panno roztropna,
  Panno czcigodna,
  Panno wsławiona,
  Panno można,
  Panno łaskawa,
  Panno wierna,
  Zwierciadło sprawiedliwości,
  Stolico mądrości,
  Przyczyno naszej radości,
  Przybytku Ducha Świętego,
  Przybytku chwalebny,
  Przybytku sławny pobożności,
  Różo duchowna,
  Wieżo Dawidowa,
  Wieżo z kości słoniowej,
  Domie złoty,
  Arko przymierza,
  Bramo niebieska,
  Gwiazdo zaranna,
  Uzdrowienie chorych,
  Ucieczko grzesznych,
  Pocieszycielko strapionych,
  Wspomożenie wiernych,
  Królowo Aniołów,
  Królowo Patriarchów,
  Królowo Proroków,
  Królowo Apostołów,
  Królowo Męczenników,
  Królowo Wyznawców,
  Królowo Dziewic,
  Królowo wszystkich Świętych,
  Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
  Królowo wniebowzięta,
  Królowo różańca świętego,
  Królowo rodzin,
  Królowo pokoju,
  Królowo Polski,

  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  przepuść nam, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  wysłuchaj nas, Panie.
  Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
  zmiłuj się nad nami.

  Diaconus:
  Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
  Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

  Summus Pontifex:

  Módlmy się.
  Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna,
  naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
  przywróciłeś radość światu,
  spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę Maryję,
  osiągnęli szczęście życia wiecznego.
  Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen.

  Orémus.
  Deus, qui per resurrectiónem
  Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi,
  mundum lætificáre dignátus es,
  præsta, quǽsumus,
  ut per eius Genetrícem Vírginem Maríam,
  perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
  Per Christum Dóminum nostrum.
  Amen.

  Omnes antiphonam cantant.

  Pod Twoją obronę uciekamy się,
  Święta Boża Rodzicielko,
  naszymi prośbami racz nie gardzić
  w potrzebach naszych, ale od wszelakich
  złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
  Panno chwalebna i błogosławiona.
  O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
  Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
  Z Synem swoim nas pojednaj,
  Synowi swojemu nas polecaj,
  swojemu Synowi nas oddawaj.

  BENEDICTIO EUCHARISTICA
  Cantor Przed tak wielkim Sakramentem cantare incipit.
  Summus Pontifex incensum in thuribulum ponit et Sanctissimum Sacramentum incensat.

  Summus Pontifex:

  Módlmy się.
  Boże,
  Ty w Najświętszym Sakramencie
  zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
  daj nam taką czcią otaczać
  święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej,
  abyśmy nieustannie
  doznawali owoców Twego odkupienia.
  Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Amen.

  Orémus.
  Deus, qui nobis sub sacraménto mirábili
  passiónis tuæ memóriam reliquísti,
  tríbue, quǽsumus,
  ita nos Córporis et Sánguinis
  tui sacra mystéria venerári,
  ut redemptiónis tuæ fructum
  in nobis iúgiter sentiámus.
  Qui vivis et regnas in sǽcula sæculórum.
  Amen.

  Diaconus Sanctissimum Sacramentum Summo Pontifici tradit Qui populum benedicit.
  Sanctissimum Sacramentum a diacono ad sacellum repositionis defertur. Eo tempore populus Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie cantat. 18.25 - Okrzyki tłumów nie pozwalają Papieżowi rozpocząć nabożeństwa.
  18.26 - Znakiem krzyża św. Benedykt XVI rozpoczyna nabożeństwo. Papieża wita abp Stanisław Nowak.
  18.45 - Rozpoczęło się przemówienie. Tradycyjnie pierwsze słowa Papież wypowiada po polsku osobiście. Dalsze tłumaczenie czyta bp Piotr Libera.

 • Przemówienie Ojca Świętego w czasie spotkania z osobami konsekrowanymi i przedstawicielami ruchów kościelnych wygłoszone na Jasnej Górze


 • Homilia poświęcona była życiu konsekrowanemu. Benedykt XVI mówił o tym, czym jest powołanie do takiego życia. Zachęcał zakonników, aby nie tracili pierwotnego entuzjazmu.

  19.07 - Po przemówieniu rozpoczął się śpiew Litanii Loretańskiej.
  19.25 - Po końcowym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem i zakończeniu nabożeństwa Benedykt zatrzynał się jeszcze na chwilę i błogosławił zgromadzonym na Błoniach pielgrzymom.
  19.27 - Papież udał się do prywatnych apartamentów, a następnie na spotkanie z paulinami.
  19.35 - Paulini robią sobie zdjęcia z Papieżem.
  19.40 - Samochodem Papież udaje się na lądowisko, aby śmigłowcem polecieć do Krakowa.
  19.46 - Benedykt XVI wsiadł do helikoptera. Lecąc do Krakowa papieski śmigłowiec ma przelecieć nad sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich.
  19.55 - Śmigłowiec z Papieżem na pokładzie odleciał do Krakowa.