VERITATIS SPLENDOR

O niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła

Spis treści

WPROWADZENIE :.
Jezus Chrystus, prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka :.

Przedmiot niniejszej encykliki :.

ROZDZIAŁ I. "NAUCZYCIELU, CO DOBREGO MAM CZYNIĆ?" (Mt 19, 16)
Chrystus i odpowiedź, co dobrego na pytanie moralne

„A oto podszedł do Niego pewien człowiek” (Mt 19, 16) :.

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?” (Mt 19, 16) :.
„Jeden tylko jest Dobry” (Mt 19, 17) :.
„Jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania” (Mt 19, 17) :.
„Jeśli chcesz być doskonały” (Mt 19, 21) :.

ROZDZIAŁ II. „NIE BIERZCIE WIĘC WZORU Z TEGO ŚWIATA” (Rz 12, 2) :.
Kościół wobec niektórych tendencji współczesnej teologii moralnej

Nauczać tego, co jest zgodne ze zdrową doktryną (por. Tt 2, 1) :.

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32) :.

I. WOLNOŚĆ A PRAWO
„Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść” (Rdz 2, 17) :.
Bóg zechciał pozostawić człowieka „w ręku rady jego” (por. Syr 15, 14) :.
Szczęśliwy mąż, który ma upodobanie w Prawie Pana (por. Ps 1, 1-2) :.
„Treść prawa wypisana jest w ich sercach” (Rz 2, 15) :.
„Lecz od początku tak nie było” (Mt 19, 8) :.

II. SUMIENIE A PRAWDA
Sanktuarium człowieka :.
Osąd sumienia :.
Poszukiwanie prawdy i dobra :.

III. WYBÓR PODSTAWOWY I KONKRETNE POSTĘPOWANIE
„Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału” (Ga 5, 13) :.
Grzech śmiertelny i powszedni :.

IV. AKT MORALNY
Teologia i teologizm :.
Przedmiot świadomego aktu :.
„Zło wewnętrzne”: nie wolno czynić zła, aby uzyskać dobro (por. Rz 3, 8) :.

ROZDZIAŁ III. „BY NIE ZNIWECZYĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA” (1 Kor 1, 17)
Dobro moralne w życiu Kościoła i świata

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5, 1) :.
Chodzić w światłości (por. 1 J 1, 7) :.
Męczeństwo – najwyższe potwierdzenie nienaruszalnej świętości prawa Bożego :.
Powszechne i niezmienne normy moralne w służbie osoby i społeczeństwa :.
Moralność a odnowa życia społecznego i politycznego :.
Łaska i posłuszeństwo prawu Bożemu :.
Moralność a nowa ewangelizacja :.
Posługa teologów moralistów :.
Nasza odpowiedzialność jako Pasterzy :.

ZAKOŃCZENIE
Maryja - Matka Miłosierdzia :.

Przypisy :.
 

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama