Ojczyzna o nich nie zapomniała

94. Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II - Ukraina 23-27.06.2001 r.

- Pod Pana kierownictwem w ciągu minionych trzech lat Towarzystwo znacznie się rozwinęło.
- Towarzystwo liczy obecnie prawie siedem tysięcy członków. Istotnie, przybyło nam ostatnio tysiąc osiemset osób. Obejmujemy swoim działaniem praktycznie całe województwo lwowskie. Poza dwoma powiatami wszędzie mamy oddziały terenowe. Największy jest lwowski - liczy około dwóch tysięcy członków. Drugim co do wielkości jest oddział w Mościskach, skupiający tysiąc Polaków. Dużym naszym ośrodkiem jest także Sambor, w którym mamy czterystu członków. Pozostałe oddziały są mniejsze i liczą od kilkudziesięciu osób wzwyż. Bolejemy nad tym, że nie udaje się nam od lat utworzyć oddziału w Gródku Jagiellońskim, gdzie mieszka sporo Polaków. Są oni jednak tak ze sobą skłóceni, że wszelkie próby ich zorganizowania spełzły na niczym. Będziemy jednak nadal próbowali coś dla nich uczynić.

- Jaki jest zakres Waszej działalności?
- Pracę prowadzimy na kilkunastu płaszczyznach, ale najważniejsze są dla nas poczynania służące odrodzeniu narodowemu Polaków. Poza Lwowem, Mościskami i Samborem nasi, rodacy ulegli niestety zukrainizowaniu i nawet w domach nie rozmawiają po polsku. W Drohobyczu na przykład, drugim mieście w województwie, nie znajdzie się więcej niż dziesięć rodzin mówiących między sobą po polsku. Dlatego kładziemy duży nacisk na naukę języka polskiego. W oddziałach funkcjonują szkoły niedzielne, do których uczęszcza kilka tysięcy dziewcząt i chłopców.

Niektóre z nich są bardzo duże. Do samborskiej przychodzi np. 300 dzieci, a ponadto dzięki staraniom Towarzystwa nauczanie języka polskiego zostało uruchomione w kilku pobliskich wsiach, takich jak Łanowiec, Pianowice, Biskowice i Wojutycze, w których Polacy stanowią znaczną część mieszkańców; w przypadku Łanowca jest to aż 95 proc. Warto też nadmienić, że dzięki staraniom Towarzystwa w Mościskach powstała trzecia na ziemi lwowskiej szkoła państwowa z polskim językiem nauczania. W szkołach niedzielnych dzieci oprócz języka polskiego uczą się także historii Polski, ojczystej kultury i literatury. Przy każdym z naszych oddziałów działają również różne zespoły folklorystyczne, recytatorskie, teatrzyki, chóry, drużyny harcerskie czy sportowe. Członkowie Towarzystwa opiekują się też grobami polskimi, organizują obchody rocznic narodowych itp.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama