Długa droga do jedności

94. Pielgrzymka zagraniczna Jana Pawła II - Ukraina 23-27.06.2001 r.

Spotkanie Papieża z przedstawicielami 16 spośród 19 tworzących Radę Kościołów i Organizacji Religijnych Ukrainy zanim się jeszcze odbyło, oceniano jako bardzo ważne. Początkowo miało do niego dojść w Soborze św. Zofii, jednej z najstarszych świątyń chrześcijańskich na tych ziemiach. Jednak ze względu na obecny charakter tego miejsca - wciąż jest państwowym muzeum - spotkanie przeniesiono do budynku położonej w centrum miasta Filharmonii.

Rada Kościołów i Organizacji Religijnych jest ciałem państwowym, co roku wybiera swojego przewodniczącego, a jej podstawowym zadaniem jest uzgadnianie wzajemnych relacji oraz wspólne występowanie w sprawach religijnych na forum państwa. Zdaniem Joaquino Navarro-Vallsa, rzecznika Stolicy Apostolskiej, Papież przywiązuje do tego spotkania dużą wagę, ze względu na spodziewaną obecność przedstawicieli prawosławia.

Spośród trzech działających tu Kościołów prawosławnych przybyli jedynie zwierzchnicy dwóch będących w opozycji do Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego: Cerkwi prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego i Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej. Ta pierwsza została utworzona w 1992 roku jako niezależna od Moskwy, dlatego przez Patriarchat Moskiewski uznawana jest za schizmatycką.

Jednak, jeśli wierzyć badaniom, identyfikuje się z nią prawie 60 proc. ukraińskich prawosławnych, choć liczy tylko 2781 parafii. Z pewnością duża w tym zasługa metropolity Filareta (niegdyś bardzo wpływowego członka hierarchii prawosławnej w Moskwie), który wciąż podkreśla "narodowy" charakter tego Kościoła. Zarówno jej hierarchowie, jak i większość duchownych, niemal od samego początku nie sprzeciwiała się wizycie Papieża. Cerkiew Autokefaliczna, na której czele stoi metropolita Metody, nie uznaje zwierzchnictwa żadnego patriarchatu, a powstała w wyniku konfliktów personalnych w patriarchacie kijowskim.

Ma własnego zwierzchnika i 1015 parafii, i działa głównie na zachodzie kraju. Spotkanie rozpoczęło się od wymienienia pozdrowień i pocałunku pokoju przez obecnych w Filharmonii przedstawicieli Kościołów prawosławnych. W imieniu Rady Papieża witał kard. Lubomyr Huzar, który przedstawił historię Rady. Mówił o zadaniach stojących przed tą swoistą "komisją kościelną" Ukrainy, wskazał na potrzebę ciągłego wzmacniania więzi między członkami tej Rady.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama