Przemówienie Papieża do świata polityki, kultury, nauki i przemysłu

Kijów, 23 czerwca 2001 roku (za KAI)

Szanowni Przedstawiciele Rządu i Parlamentu,
Dostojne Władze
Czcigodne Panie, Zacni Panowie!

1.
Serdecznie i z szacunkiem pozdrawiam was wszystkich i każdego. Z wielką radością przyjąłem Pańskie zaproszenie, Panie Prezydencie, do odwiedzenia tego zacnego kraju, kolebki cywilizacji chrześcijańskiej i ojczyzny pokojowego współżycia różnych narodów i religii. Cieszę się, że znalazłem się na ukraińskiej ziemi.

Poczytuję to za wielki zaszczyt, iż wreszcie mogę spotkać się z mieszkańcami Państwa, które w tych trudnych latach przejściowych potrafiło skutecznie zapewnić swoim mieszkańcom warunki pokoju i spokoju. Serdecznie dziękuję Panu za przyjęcie mnie i za uprzejme słowa powitania. Z głębokim szacunkiem pozdrawiam deputowanych i członków Rządu, Władze wszystkich szczebli, przedstawicieli ludu, Korpus Dyplomatyczny, ludzi kultury, nauki i wszystkie żywotne siły, które przyczyniają się do dobrobytu Państwa.

Z uczuciami szczerej przyjaźni obejmuję naród ukraiński, w ogromnej większości chrześcijański, o czym świadczą kultura, zwyczaje ludowe, liczne cerkwie zdobiące krajobraz Ukrainy, jak i niezliczone dzieła sztuki, znajdujące się w całym kraju. Pozdrawiam Ziemię, która zaznała cierpień i ucisku, zachowując przywiązanie do wolności, którego nikt nie potrafił złamać.

2. Przybyłem do was jako pielgrzym pokoju, kierując się jedynie pragnieniem dania świadectwa, że Chrystus jest "Drogą, Prawdą i Życiem" (J 14,6). Przybyłem, aby oddać hołd świętościom waszej historii i aby wspólnie z wami wzywać opieki Bożej nad waszą przyszłością. Z radością pozdrawiam ciebie, cudowne miasto Kijów, które rozciągasz się nad środkowym biegiem Dniepru, kolebko dawnych Słowian i kultury ukraińskiej, głęboko przenikniętej chrześcijańskim zaczynem.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama