Radość: Jedność jest możliwa!

To miało być nabożeństwo ekumeniczne pokazujące, że wyznawcy zarówno Kościoła katolickiego jak i Ormiańskiego kościoła Apostolskiego potrafią się razem modlić.

Tymczasem dzięki przemówieniu Papieża oraz słowom wypowiedzianym przez katolikosa doszło do autentycznego zbliżenia także na gruncie teologicznym. Radosna atmosfera dała się odczuć już na samym początku.

Wchodzącego do katedry Papieża powitały gorące oklaski które przeplatały się z uroczystymi, wschodnimi śpiewami, nadając całemu spotkaniu wyjątkowy charakter. Zwierzchnicy wspólnot ormiańskich i sam katolikos dziękowali Ojcu Świętemu za przybycie do Armenii, zaś sam papież kilkakrotnie wspominał o znaczeniu chrześcijaństwa dla całego narodu ormiańskiego".Gdy dzięki nauczaniu św. Grzegorza Oświeciciela nawrócił się Król Tiridates III, w długą historię ludu Armenii zstąpiło nowe światło. Uniwersalność wiary połączyło się nierozerwalnie z waszą narodową tożsamością. Wiara chrześcijańska zakorzeniła się na trwałe pośród tego kraju, skupionego wokół góry Ararat, a świat Ewangelii głęboko oddziałał na język, życie rodzinne, kulturę i sztukę ludu Armenii", powiedział już na wstępie swego wystąpienia Jana Paweł II.

Przypomniał także poprzednie spotkania ekumeniczne, które rozpoczęła wizyta katolikosa Wazgena I w 1970 r u Pawła VI. Także Jan Paweł II już kilkakrotnie modlił się ze zwierzchnikami Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, a dzisiejsze spotkanie określił jako osobistą radość ze zbliżenia jakie osiągnęły w ostatnim czasie oba Kościoły.

Niezwykle miłym akcentem, bardzo dobrze przyjętym przez Ormian, było przypomnienie najwybitniejszych w dziejach Armenii myślicieli i teologów, do których odwołuje się także chrześcijaństwo zachodnie. Papież wymieniając ich nazwiska podkreślał, że istotną cechą ich nauczania było dążenie do jedności.
«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama