Przemówienie papieża do przedstawicieli świata nauki i kultury Kazachstanu

Astana, 24 września 2001 roku

1. Z wielką radością spotykam się z wami tego wieczoru. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i gorąco dziękuję za szlachetne słowa powitania w imieniu wszystkich obecnych. Chętnie przyjąłem zaproszenie, by spędzić ten czas z wami, ażeby jeszcze raz wykazać zainteresowanie i ufność, z jakimi Kościół katolicki i Papież patrzy na ludzi kultury. Jestem rzeczywiście świadom niezbędnego wkładu, który możecie wnieść do stylu i treści życia ludzkości dzięki uczciwemu poszukiwaniu i skutecznemu wyrażaniu prawdy i dobra.

Ludzie kultury, sztuki i nauki! Kazachstan jest spadkobiercą historii, w której złożone i często bolesne wydarzenia dały początek różnym tradycjom, tak że dzisiaj stanowi wyjątkowy przykład społeczeństwa wieloetniczngo, wielokulturowego i wieloreligijnego. Bądźcie dumni ze swego kraju i świadomi wielkiej odpowiedzialności za jego przyszłość. Myślę zwłaszcza o młodych, którzy mają prawo oczekiwać od was świadectwa nauki i mądrości przekazanej im przez nauczanie a nade wszystko przez przykład życia.

2. Kazachstan to wielki kraj, który w przeszłości pielęgnował miejscową kulturę, żywą i bogatą w twórcze dokonania, także dzięki wpływowi intelektualistów rosyjskich, wypędzonych tutaj przez totalitarny reżim. Jak wiele ludzi przemierzyło wasz kraj! Chciałbym wymienić zwłaszcza weneckiego podróżnika i kupca Marco Polo, który w czasach średniowiecznych z podziwem opisał zalety moralne i bogactwo tradycji mężczyzn i kobiet stepowych.

Bezkres waszych równin, odczucie ludzkiej słabości w obliczu rozszalałych sił przyrody, odbiór tajemnicy ukrytej za zjawiskami dostrzegalnymi przez zmysły - wszystko to sprzyja w waszym kraju otwarciu na podstawowe pytania człowieka i próbom znaczących odpowiedzi dla kultury powszechnej. Szanowni Panowie i Panie! Jesteście powołani do szerzenia w świecie bogatej tradycji kulturalnej Kazachstanu: jest to zadanie ciężkie a równocześnie fascynujące, każe wam ono odkrywać najgłębsze elementy tej tradycji, aby je złączyć w harmonijną syntezę.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama