List do rodzin "Gratissimam sane"

Copyright (C) by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference

Spis treści:

Rodzina drogą Kościoła
Rok Rodziny
Modlitwa
Miłość i troska o wszystkie rodziny

I. Cywilizacja miłości
"Mężczyzną i niewiastą stworzył ich"
Przymierze małżeńskie
Jedność dwojga
Genealogia osoby
Dobro wspólne małżeństwa i rodziny
Bezinteresowny dar z siebie samego
Odpowiedzialne rodzicielstwo
Dwie cywilizacje
Miłość jest wymagająca
Czwarte przykazanie: "Czcij ojca twego i matkę twoją"
Wychowanie
Rodzina a społeczeństwo

II. Jest z wami oblubieniec
W Kanie Galilejskiej
Wielka tajemnica
Matka pięknej miłości
Narodzenie i zagrożenia
«[...] przyjęliście mnie»
"Wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka"

Przypisy

Drogie Rodziny,

1. Obchodzony w Kościele Rok Rodziny stanowi dla mnie dogodną okazję, aby zapukać do drzwi Waszych domów, pragnę bowiem z Wami wszystkimi się spotkać i przekazać Wam szczególne pozdrowienie. Czynię to za pośrednictwem tego Listu, odwołując się do słów wypowiedzianych w Encyklice Redemptor hominis w pierwszych dniach mej Piotrowej posługi. Pisałem wtedy: „Człowiek jest drogą Kościoła”1.

To zdanie mówi naprzód o różnych drogach, jakimi chadza człowiek, ażeby równocześnie wyrazić, jak bardzo Kościół stara się iść wraz z człowiekiem po tylu różnych drogach jego ziemskiej egzystencji. Kościół stara się uczestniczyć w radościach i nadziejach, a także w trudach i cierpieniach2 ziemskiego pielgrzymowania ludzi z tym głębokim przeświadczeniem, że to sam Chrystus wprowadził go na te wszystkie drogi: że On sam dał Kościołowi człowieka i równocześnie mu go zadał jako „drogę” jego posłannictwa i posługi.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg