Benedykt XVI do rabinów izraelskich: Rozwijajmy nadal naszą współpracę

„Dotychczasowe osiągnięcia w dialogu chrześcijańsko-żydowskim pozwalają z ufnością spoglądać w przyszłość, oczekując nawet wzmocnienia współpracy między naszymi wspólnotami."

Powiedział Benedykt XVI podczas spotkania z rabinami izraelskimi 12 maja w Ośrodku Hechal Szlomo w Jerozolimie. Dodał, że może to służyć demaskowaniu nienawiści i prześladowań na całym świecie. Papież podkreślił również znaczenie zaufania w prowadzeniu takiego dialogu.

Ojciec Święty podziękował za zaproszenie do Ośrodka dwóm wielkim rabinom Jerozolimy – sefardyjskiemu Szlomo Amarowi i aszkenazyjskiemu Jonie Metzgerowi. Przypomniał, że dwaj duchowni odwiedzili Watykan w latach 2003 i 2005. „Zapewniam was o swym pragnieniu pogłębiania wzajemnego zrozumienia i współpracy między Stolicą Apostolską a Naczelnym Rabinatem Izraela i narodem żydowskim na całym świecie” – powiedział Benedykt XVI.

Wyraził też zadowolenie z dotychczasowych prac Komisji Dwustronnej i podkreślił, że chrześcijanie – którzy stanowią w Izraelu mniejszość – cenią sobie w sposób szczególny możliwości prowadzenia dialogu z wyznawcami judaizmu. „Żydzi i chrześcijanie troszczą się w równym stopniu o zapewnienie poszanowania świętości życia ludzkiego, centralnego miejsca rodziny, solidnego wychowania młodych oraz wolności religii i sumienia dla zdrowego społeczeństwa” – zaznaczył. Oznajmił również, że w obliczu panującego we współczesnym świecie relatywizmu moralnego wyznawcy obu religii stoją na wspólnym stanowisku.

Podkreślił, że podstawą skutecznego dialogu jest zaufanie. Powtórzył, że Kościół nie porzuci drogi obranej na Soborze Watykańskim II na rzecz prawdziwego i trwałego pojednania między chrześcijanami a żydami. „Deklaracja «Nostra aetate» wyjaśnia, że Kościół nadal ceni dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i żydom oraz pragnie coraz większego pogłębiania wzajemnego zrozumienia i szacunku przez badania biblijne i teologiczne, jak również przez braterski dialog” – powiedział.

Na zakończenie swojego przemówienia Benedykt XVI wyraził nadzieję, że współpraca między obu wspólnotami będzie się rozwijać i że przyczyni się ona do ochrony żydów i chrześcijan na świecie przed prześladowaniami.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama