Izraelska prasa w pierwszym dniu wizyty Benedykta XVI

„Papież rozpoczyna dzisiaj przełomową wizytę w Izraelu"- taki tytuł artykułu na pierwszej stronie zamiescił angielskojęzyczny dziennik „Jerusalem Post"

Autor artykułu Etgar Lefkovits przestrzega, że „nieporozumienie wokół roli Piusa XII może położyć się cieniem na papieskiej wizycie”. Pielgrzymkę Benedykta określa jako pełną emocji i wyraża nadzieję na ocieplenie chłodnych ostatnio, jego zdaniem, relacji żydowsko-chrześcijańskich. Podkreśla, że szczególnie obserwowana będzie wizyta w Yad Vashem.

Na trzeciej stronie dziennik zamieszcza całostronicowy apel Ligi Przeciwko Zniesławieniu (ADL). „Pozdrawiamy papieża Benedykta XVI z okazji historycznej wizyty w Izraelu” - brzmi tytuł przesłania. „Ta doniosła wizyta potwierdza Jego zaangażowanie do rozwijania relacji między Watykanem a Państwem Izrael” - czytamy.

Organizacja przypomina deklarację Benedykta XVI o rozwijaniu relacji katolicko-żydowskich. Wyraża nadzieję, że papież będzie kontynuował drogę swojego poprzednika i potępi antysemityzm oraz zaprzeczanie Holokaustowi; nauczał, aby chrześcijanie z szacunkiem odnosili się do żydowskiej interpretacji Starego Testamentu a Boże Przymierze i obietnice dla narodu Izraela są żywe i nieodwołalne oraz potwierdzał, ze Żydzi są „ukochanymi braćmi i siostrami”. Na zakończenie ADL zapewnia papieża, że podziela cele jego działalności, aby „uczynić świat lepszym miejscem dla życia wszystkich ras i religii”. Założona w 1913 roku Liga jest czołową organizacją, walcząca na całym świecie z przejawami antysemityzmu za pomocą specjalnych programów i projektów, zwalczających nienawiść i uprzedzenia .

W „Jerusalem Post” otwarty list do Benedykta XVI wystosował rabin Szear Jaszuw Kohen, aszkenazyjski główny rabin Hajfy. Rabin wita papieża jako „czcigodnego gościa”. „Modlę się abyś kontynuował pracę swoich poprzedników: Jana XXIII i Jana Pawła II i wyraził swoją przyjaźń dla narodu żydowskiego i państwa Izrael” - napisał rabin Kohen. Wraził nadzieję na kontynuowanie wzajemnych relacji chrześcijańsko-judaistycznych i traktowania żydów jako „starszych braci” i „narodu wybranego przez Boga”. Rabin wspomniał spotkanie z Benedyktem XVI w Rzymie, kiedy papież zapewnił go, że nikt, kto zaprzecza Holokaustowi nie może być członkiem Kościoła, a antysemityzm jest uznawany jako zbrodnia przeciwko Bogu i człowiekowi. Wyraził nadzieję, że jako duchowy przywódca udzieli wsparcia wysiłkom służącym obronie Izraela jako „jedynego suwerennego państwa ludu Księgi”.

Liberalno-lewicowy dziennik „Haarez” zamieszcza w dzisiejszym wydaniu specjalny dodatek z okazji papieskiej wizyty. Można w nim znaleźć m.in. reportaż o życiu izraelskich chrześcijan i emigrantów oraz list otwarty do Benedykta prawie 200 rabinów i innych przywódców żydowskich, w którym witają go na Ziemi Świętej Izraela oraz wyrażają swoje zaangażowanie na rzecz kontynuowania dialogu międzyreligijnego oraz umacniania więzi katolicko-żydowskich.

W artykule „Papież i okoliczności” Anshel Pfeffer przypomina, że jest to największe wydarzenie medialne ostatnich lat, które nie jest związane z wojną czy terrorem. Jego zdaniem w trakcie przygotowań różne grupy chciały politycznie wykorzystać wizytę. Wyraża przekonanie, że papież będzie poruszał się ponad konfliktami interesów i „nie wpadnie na żadne pole minowe”.

pc, tom (KAI Jerozolima) / ju., Jerozolima

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama