Drugi dzień wizyty Benedykta XVI w Jordanii

W drugim dniu wizyty w Jordanii Benedykt XVI odwiedził sanktuarium Mojżesza na górze Nebo, poświęcił kamień węgielny pod Uniwersytet Katolicki w Madabie, spotkał się z muzułmanami w meczecie im. Króla Husajna w Ammanie, a także odprawił nieszpory w katedrze melchickiej.

Madaba

Kolejnym etapem papieskiej pielgrzymki była Madaba. Papież poświęcił tam kamień węgielny pod pierwszy uniwersytet organizowany w tym kraju przez Kościół katolicki. Na terenie przyszłej uczelni, która otwarta będzie na studentów różnych religii, przywitał go łaciński patriarcha Jerozolimy. W uroczystości uczestniczył także jordański monarcha Abdullah II wraz z małżonką i przedstawiciele władz.
„Ten uniwersytet służy nie tylko osobistemu rozwojowi jednostek, lecz jest miejscem żywego dialogu i pokojowego współżycia między religiami” – powiedział abp Twal witając papieża. Wyraził też swoją radość z powodu obecności Ojca Świętego, w którego osobie – jak zaznaczył – jednoczy się wiara z nauką. „Ojcze Święty, pobłogosław ten uniwersytet, to miasto i nasz ukochany kraj” – zwrócił się do papieża patriarcha, który pochodzi właśnie z Madaby.

Abp Twal podziękował również rodzinie królewskiej za zaangażowanie w budowę uczelni. Podkreślił, że Jordania jest krajem na równi szanującym zarówno chrześcijaństwo jak i islam. Przypomniał, że choć uczelnią zarządzać będzie łaciński Patriarchat Jerozolimy, to będzie ona otwarta również na muzułmanów.

Benedykt XVI odniósł się natomiast do motta przyjętego przez uniwersytet – „Sapientia et Scientia” (Mądrość i Wiedza). „W istocie wiara w Boga nie tłumi poszukiwania prawdy – przeciwnie, do niego zachęca” – powiedział papież. Zaznaczył zarazem, że nauka ma swoje ograniczenia i nie może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego istnienia.

„Oczywiście religia, podobnie jak nauka i technologia, filozofia i wszelkie wyrazy naszego poszukiwania prawdy może ulec degeneracji. Religia ulega zniekształceniu, gdy musi służyć ignorancji bądź przesądom, pogardzie, przemocy czy nadużyciom. W takim przypadku widzimy nie tylko wypaczenie religii, ale również degenerację ludzkiej wolności, ciasnotę i ślepotę umysłu. Rzecz jasna taki rezultat nie jest nieunikniony. W istocie krzewiąc edukację, głosimy naszą ufność w dar wolności” – mówił Benedykt XVI.

Po swoim przemówieniu papież odmówił wraz z zebranymi modlitwę „Ojcze nasz”. Poświęcił także symboliczny kamień węgielny pod nową uczelnię – był nim herb uniwersytetu wykonany w formie misternej mozaiki. Okrzyki „Viva il Papa!” rozlegały się, gdy opuszczał prowizoryczny namiot ustawiony na miejscu budowy.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg