Niemcy: Spór biskupa z grupą teologów ws. Benedykta XVI

W Kościele katolickim Niemiec nie milkną wewnętrzne spory i napięcia po zdjęciu w styczniu przez Benedykta XVI ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystów. Biskup Ratyzbony, Gerhard Müller zażądał od trójki profesorów teologii wycofania podpisów pod krytyczną wobec papieża petycją, domagającą się nieograniczonego uznania postanowień II Soboru Watykańskiego.

Ponieważ tego odmówili, biskup przeprowadził 19 lutego rozmowę z kierownictwem Wydziału Teologii Katolickiej miejscowego uniwersytetu. Po spotkaniu obie strony wydały jednobrzmiące oświadczenie bez jakiegokolwiek komentarza. Nie wiadomo jednak, czy oświadczenie kończy zaistniały konflikt. Petycję teologów wsparło już 20 tys. osób.

Bp Müller zarzucił profesorom, że „obrazili Benedykta XVI” i zażądał, by w ciągu dwóch tygodni odcięli się na piśmie od swojej petycji. Ponadto muszą się stawić u biskupa, wobec którego złożą wyznanie wiary i przysięgę na wierność nauczaniu Kościoła katolickiego. "W przeciwnym przypadku będą narażeni na 'dalsze kroki'” – ostrzegł hierarcha.

Oświadczenie podkreśla prawo biskupa miejsca do troski o zgodność teologii z nauką Kościoła. Zaznacza również wspólny pogląd, że wszyscy wykładowcy teologii ponoszą szczególną odpowiedzialność za naukową precyzję w trosce o dobro Kościoła.

W odniesieniu do kontrowersyjnej petycji krytycznej wobec Watykanu stwierdzono, że „wszyscy profesorowie odrzucają taką jej interpretację, według której papieżowi zarzuca się brak integralności”. „Jest sprawą zrozumiałą, że wszyscy wykładowcy Wydziału Teologii Katolickiej powinni bez żadnych ograniczeń uznawać nauczanie Kościoła, a ich lojalność wobec urzędu nauczycielskiego Kościoła jest oczywista” - głosi jednobrzmiące oświadczenie bp. Müllera i kierownictwa Wydziału Teologicznego.

Petycję krytykującą zniesienie ekskomuniki z czterech biskupów lefebrystów napisało troje profesorów: Sabine Demel, Burkhard Porzelt i Heinz-Günther Schöttler wsparło petycję. Wsparło ją już ok. 20 tys. osób. Podkreśla ona, że części Kościoła rzymskokatolickiego zagraża „powrót do antymodernistycznej enklawy“ i krytykuje „dopuszczalność otwartego odrzucenia przez część Kościoła otwartego ducha i nauczania II Soboru Watykańskiego“.

Swoją postawą bp Müller naraził się na krytykę środowisk krytycznych wobec Kościoła. Wsparcia natomiast udzieliło mu Forum Katolików Niemieckich podkreślając, że biskup spełnił jedynie swój obowiązek, a ataki na niego są „nierzeczowe”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama