Benedykt XVI o potrzebie solidarności w kryzysie

Benedykt XVI zachęcił do solidarności z ludźmi poszkodowanymi przez światowy kryzys gospodarczy - donosi Radio Watykańskie. Na przedświątecznej audiencji Papież przyjął personel Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej.

Powołana 20 lat temu przez Jana Pawła II instytucja ma służyć konsolidacji prawdziwej wspólnoty pracowniczej w Watykanie. Jej statutowym celem jest troska, by szanowano godność pracowników oraz chroniono ich materialne i socjalne prawa. Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej ma też się starać, aby wszyscy rzetelnie spełniali swoje obowiązki, aby rosło poczucie odpowiedzialności i polepszała się jakość posługi. Benedykt XVI potwierdził te cele, podkreślając, że watykańscy pracownicy tworzą rodzinę powołaną do wspierania jego misji Następcy Piotra. Pomocne w tym będzie kierowanie się sprawiedliwością oraz stałym dążeniem do osobistego uświęcenia. Papież nawiązał też do kryzysu rynku pracy, dotykającego całą ludzkość.

„Kto ma zatrudnienie, niech dziękuje Bogu i hojnie otwiera się na potrzeby tych, którzy mają trudności z pracą i są w kłopotach finansowych – mówił Papież. – Niech Dzieciątko Jezus, które w betlejemską noc stało się człowiekiem, wychodząc naprzeciw naszym trudnościom, z dobrocią strzeże wszystkich ciężko doświadczonych obecnym kryzysem światowym oraz wzbudzi powszechne uczucia prawdziwej solidarności. W orędziu na Światowy Dzień Pokoju przypominam, że «do walki z ubóstwem potrzeba mężczyzn i kobiet żyjących głębokim duchem braterstwa i zdolnych towarzyszyć osobom, rodzinom i wspólnotom na drogach prawdziwego rozwoju ludzkiego»”.

Benedykt XVI zachęcił personel Urzędu Pracy Stolicy Apostolskiej do rozwiązywania ewentualnych konfliktów na drodze szczerego i obiektywnego dialogu. W razie potrzeby mogą mu sprzyjać przewidziane na takie okoliczności procedury polubownego arbitrażu.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg