Benedykt XVI: Adwent to czas otwarcia się na przyszłość Bożą (dokumentacja)

Adwent to czas otwarcia się na przyszłość Bożą, czas przygotowania na Boże Narodzenie, gdy On, Pan, który jest absolutną nowością, przybył, aby zamieszkać wśród upadłej ludzkości i odnowić ją od wewnątrz.

Przypomniał o tym Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 7 grudnia na Placu św. Piotra. Podkreślił, że to prorocze orędzie urzeczywistniło się w Jezusie Chrystusie, który swym przepowiadaniem, a następnie śmiercią i zmartwychwstaniem wypełnił dawne obietnice.

Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu wszystkim błogosławieństwa apostolskiego papież wspomniał o zmarłym dwa dni temu patriarsze moskiewskim Aleksym II, dodając, że łączy się modlitewnie z pogrążonym w żałobie Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i jego wiernymi.

Oto polski tekst rozważań Ojca Świętego:

Drodzy bracia i siostry,

Od tygodnia przeżywamy liturgiczny czas Adwentu: czas otwarcia się na przyszłość Bożą, czas przygotowania do Bożego Narodzenia, gdy On, Pan, co jest absolutną nowością, przybył, aby zamieszkać wśród tej upadłej ludzkości, aby odnowić ją od wewnątrz. W liturgii adwentowej rozbrzmiewa pełne nadziei przesłanie, wzywające do wzniesienia wzroku ku ostatecznemu horyzontowi, ale jednocześnie do rozpoznania w chwili obecnej znaków Boga-z-nami. W tę drugą Niedzielę Adwentu Słowo Boże przynosi wzruszające akcenty tzw. Drugiego Izajasza, który Izraelitom doświadczanym od dziesięcioleci goryczą zesłania do Babilonii, ogłosił w końcu wyzwolenie. „Pocieszcie, pocieszcie mój lud!” – mówi prorok w imieniu Boga. – „Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył” (Iz 40,1-2). Oto co Pan chce uczynić w czasie Adwentu: przemówić do serca swego Ludu a za jego pośrednictwem, do całej ludzkości, by głosić zbawienie. Również dziś wznosi się głos Kościoła. „Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni” (Iz 40,3). Dla narodów wyczerpanych biedą i głodem, dla zastępów uchodźców, dla tych, którzy cierpią ciężkie i systematyczne łamanie ich praw, Kościół niczym strażnik staje na wysokim wzgórzu wiary i głosi: „Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą!” (Iz 40, 11).

Ta prorocza zapowiedź urzeczywistniła się w Jezusie Chrystusie. On, swoim przepowiadaniem, a następnie swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, wypełnił prastare obietnice, ukazując głębszą i powszechną perspektywę. Zapoczątkował wyjście już nie tylko ziemskie, historyczne i jako takie tymczasowe, lecz radykalne i ostateczne: przejście z królestwa zła do królestwa Bożego, od panowania grzechu i śmierci do panowania miłości i życia. Dlatego nadzieja chrześcijańska wykracza poza słuszne oczekiwanie wyzwolenia społecznego i politycznego, gdyż to, co zapoczątkował Jezus, jest nową ludzkością, która pochodzi „od Boga”, a zarazem kiełkuje na tej naszej ziemi na tyle, na ile pozwala się ona zapłodnić Duchowi Świętemu. Chodzi więc o to, aby w pełni wejść w logikę wiary: wierzyć w Boga, w Jego plan zbawienia, a jednocześnie zaangażować się w budowę Jego Królestwa. Sprawiedliwość i pokój są bowiem darami Boga, wymagają jednak mężczyzn i kobiet, którzy byliby „dobrym gruntem”, gotowym na przyjęcie dobrego zasiewu Jego Słowa.

Nowalijką tej nowej ludzkości jest Jezus, Syn Boga i Syn Maryi. Ona, Matka Dziewica, jest „drogą”, którą sam Bóg przygotował sobie, aby przyjść na świat. Z całą swą pokorą Maryja kroczy na czele nowego Izraela w wychodzeniu z wszelkiego wygnania, z wszelkiego ucisku, z wszelkiego zniewolenia moralnego i materialnego, ku „nowemu niebu i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość” (2 P 3,13). Jej macierzyńskiemu wstawiennictwu zawierzamy oczekiwanie pokoju i zbawienia ludzi naszych czasów.

Po odmówieniu modlitwy i udzieleniu błogosławieństwa apostolskiego papież przypomniał, że kilka dni temu zmarł patriarcha moskiewski i Wszechrusi Jego Świątobliwość Aleksy II. „Łączmy się w modlitwie z naszymi braćmi prawosławnymi, polecając jego duszę dobroci Pana, aby przyjął go do swego Królestwa światłości i pokoju”.

Ojciec Święty wspomniał również, że w najbliższy czwartek 11 grudnia po południu spotka się w Bazylice św. Piotra ze słuchaczami rzymskich wyższych uczelni na zakończenie Mszy św., której przewodniczyć będzie kardynał Agostino Vallini. „Z okazji Roku Pawłowego przekażę młodym studentom List do Rzymian apostoła Pawła i będzie mi miło pozdrowić ich wraz z rektorami, wykładowcami oraz personelem technicznym i administracyjnym podczas tego tradycyjnego spotkania, przygotowującego do świąt Bożego Narodzenia” – powiedział Benedykt XVI. Pozdrowił też marianów zgromadzonych w Rzymie na swym konwencie generalnym.

Na zakończenie papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów kolejno po francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku i polsku.

«« | « | 1 | » | »»