Benedykt XVI: Prawo naturalne chroni człowieka przed manipulacją

O prawie naturalnym i metodzie teologii mówił Papież, spotykając się z Międzynarodową Komisją Teologiczną. Te właśnie tematy były przedmiotem jej obrad, 5 grudnia dobiegających końca w Watykanie. Komisja ukończyła prace nad dokumentem: „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne".

Benedykt XVI potwierdził pilną konieczność wytwarzania w kulturze oraz w społeczności cywilnej i politycznej niezbędnych warunków do pełnego uświadomienia sobie niezbywalnej wartości naturalnego prawa moralnego. „Również podjęte przez was studium na ten zasadniczy temat przyczyni się do wyjaśnienia, że prawo naturalne to prawdziwa gwarancja dana każdemu człowiekowi. Zapewnia mu ona, by żył w wolności, a jego godność osoby była respektowana. Pozwala mu też czuć się chronionym przed jakąkolwiek manipulacją ideologiczną i przed wszelkimi nadużyciami popełnianymi na podstawie «prawa silniejszego»” – powiedział Papież.

Ponadto na obecnej sesji Międzynarodowa Komisja Teologiczna podjęła temat metody teologii, którym zajmie się w najbliższych latach. Opinia publiczna – zauważył Ojciec Święty – zwraca się dziś często do teologów o promowanie dialogu religii i kultur czy udział w wypracowywaniu etyki pokoju, sprawiedliwości i ochrony środowiska. Są to problemy niewątpliwie zasługujące na uwagę. Jednak tożsamość teologii dotyczy zupełnie innej płaszczyzny. Centralna jest dla niej kwestia prawdy. Istotne jest, by pytać o prawdę wiary, a nie o same jej skutki praktyczne i społeczne. Metoda teologii nie może się opierać tylko na normach wspólnych z innymi naukami. Musi kierować się przede wszystkim zasadami płynącymi z Objawienia i z wiary Kościoła. Teolog ma być posłuszny wierze, co nie oznacza wcale rezygnacji z poszukiwania i z wysiłku myślenia.

Benedykt XVI życzył Komisji Teologicznej, by jej refleksje pomagały lepiej zrozumieć odpowiedzi, jakie daje nam Boże Objawienie. Bez nich nie można żyć mądrze i sprawiedliwie – dodał Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»