Jubileuszowa audiencja z wręczeniem nowego mszału

Poprawione trzecie wydanie posoborowego mszału łacińskiego wręczył Papieżowi kard. Francis Arinze, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. - donosi Radio Watykańskie.

Księga ta została wydana po raz pierwszy przez Pawła VI w ramach realizacji wskazań Soboru Watykańskiego II w 1970 r. Jej ostatnie, trzecie wydanie opublikował Jan Paweł II w 2002 r. Jest już ono całkowicie wyczerpane na półkach księgarskich. Dlatego Watykańska Księgarnia Wydawnicza ogłosiła drukiem jego nową, poprawioną wersję. Łacińskie księgi liturgiczne przeznaczone są do użytku w sprawowaniu służby Bożej, bo łacina nie przestała przecież być językiem zreformowanej przez Sobór liturgii. Równocześnie są podstawą dla ksiąg liturgicznych w językach współczesnych. Po każdym kolejnym wydaniu mszału łacińskiego trzeba uwzględnić wniesione tam zmiany również w innych językach.

Audiencja 22 listopada dla 76-letniego nigeryjskiego purpurata zbiega się z jego przypadającym w niedzielę złotym jubileuszem kapłańskim. Święcenia przyjął on 23 listopada 1958 r. Rocznicę tę obchodzi już w sobotę liturgią sprawowaną w bazylice watykańskiej.

Niecałych siedem lat po święceniach kapłańskich, nie ukończywszy jeszcze 33 lat życia, ks. Francis Arinze otrzymał 29 sierpnia 1965 r. sakrę biskupią. Tak więc wziął udział w ostatniej sesji Soboru Watykańskiego II. „Miałem zaszczyt podpisywać wiele soborowych dokumentów, choć nie uczestniczyłem w ich opracowaniu” – powiedział szef liturgicznej dykasterii w wywiadzie ogłoszonym w wydaniu dziennika „L’Osservatore Romano” z datą 22 listopada. Podejmuje w nim zarówno problemy spragnionego sprawiedliwości i pokoju Czarnego Lądu, jak też soborowej reformy liturgicznej. Podkreśla potrzebę jej właściwego rozumienia i wprowadzania w życie zgodnie z autentyczną interpretacją ducha Soboru.

Zapytany o najnowsze zmiany w liturgii Eucharystii, kard. Arinze przytoczył nowe formuły rozesłania na zakończenie Mszy. Obok słów „Ite missa est”, które znaczą dosłownie: „Idźcie, (ofiara) została posłana”, nowy mszał wprowadza jeszcze trzy inne zwroty do wyboru: „Idźcie głosić Ewangelię Pańską”, „Idźcie w pokoju, chwaląc swym życiem Pana” czy po prostu „Idźcie w pokoju”. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów rozważa też sprawę miejsca znaku pokoju. By uniknąć rozproszenia przed samą Komunią, mógłby on zostać przeniesiony przed samo ofiarowanie, zaraz po modlitwie wiernych. Papież polecił skonsultowanie w tej sprawie wszystkich biskupów świata.

«« | « | 1 | » | »»