Kard. Bertone ma nadzieję na zmianę stanowiska włoskich żydów

Watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone ma nadzieję, że strona żydowska zmieni zdanie i weźmie udział w 17 stycznia przyszłego roku w tradycyjnym „Dnia dialogu z judaizmem", od lat poprzedzającym Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

O tym, że Żydzi włoscy nie wezmą w nim udziału poinformował emerytowany główny rabin Mediolanu Giuseppe Laras, który decyzję włoskiej rady rabinackiej, która kieruje, uzasadnił pozostawieniem niemal w niezmienionym brzmieniu wielkopiątkowej modlitwy za Żydów.

„Szanuję tę decyzję, ale jest jeszcze czas na jej zmianę” - powiedział kard. Bertone. Żal z powodu decyzji strony żydowskiej wyraził również przewodniczący komisji ekumenizmu i dialogu z judaizmem episkopatu Włoch, biskup Vincenzo Paglia.

Przemawiając przed mikrofonami Radia Watykańskiego ordynariusz diecezji Terni w środkowych Włoszech zaapelował do „starszych braci”, aby nie skupiali się na drugorzędnych sprawach i wraz z katolikami skoncentrowali się na zagrożeniu ze strony, jak to ujął, „nowego antysemityzmu, jaki aż wylewa się z Internetu”. Bp Paglia zapewnił, że Kościół włoski obchodzić będzie Dzień dialogu z judaizmem. „Będzie to w przyszłym roku dzień nieco okaleczony, ale mamy nadzieję, że rana ta pomoże nam pogłębić niezastąpiony związek i relacje między chrześcijanami i Żydami” - oświadczył włoski hierarcha.

Na początku lutego Benedykt XVI zmienił tekst wezwania modlitwy wiernych za żydów, będącej elementem liturgii wielkopiątkowej, zawartej w Mszale Rzymskim z 1962 r. W nowym brzmieniu modlitwy zamiast słów: „o nawrócenie żydów” (Pro conversione Iudaeorum) znalazło się ogólne sformułowanie: „za żydów” (pro Iudeis). W modlitwie tej Kościół prosi Boga o oświecenie serc żydów, „aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi” oraz aby „cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą do Twego Kościoła”. Zmiana ta wywołała oburzenie wielu środowisk żydowskich na świecie widzących w niej wezwanie wyznawców judaizmu do nawrócenia na chrześcijaństwo.

«« | « | 1 | » | »»