Papież do episkopatu Ekwadoru: Kościół potrzebuje zaangażowanego laikatu

Do wielkiej misji ogłoszonej przez latynoamerykański episkopat nawiązał Benedykt XVI, spotykając się 16 października z biskupami Ekwadoru przybyłymi z wizytą ad limina. Przypomniał, że potwierdził ją w sierpniu w stolicy tego kraju, Quito, Trzeci Amerykański Kongres Misyjny.

Papież zauważył, że ekwadorscy biskupi pełnią swą misję wśród licznych wyzwań, w środowisku kulturowo-społecznym, które wydaje się zapominać najgłębsze korzenie swej tożsamości. Wskazał na potrzebę szerzenia Słowa Bożego. Lektura i medytacja Pisma Świętego, prywatnie czy we wspólnocie, przyczyni się do wzrostu życia chrześcijańskiego i odnowy apostolskiego zaangażowania wszystkich wiernych. Zwracając uwagę na niedobór księży w wielu częściach tego południowoamerykańskiego kraju, Ojciec Święty zachęcił do budzenia powołań.

„Na obecnym ważnym etapie historycznym Kościół Ekwadoru potrzebuje dojrzałego, zaangażowanego laikatu. Przez gruntowną formację doktrynalną i głębokie życie wewnętrzne winien on żyć swym specyficznym powołaniem: wnosić światło Chrystusa w całą rzeczywistość ludzką, społeczną, kulturalną i polityczną" - powiedział Papież. Wyraził wdzięczność ekwadorskim biskupom za wysiłek, jaki podejmują kosztem niemałych poświęceń, zwracając uwagę społeczeństwa na wartości, które czynią ludzkie życie bardziej sprawiedliwym i solidarnym.

Benedykt XVI zaznaczył również, że działalności Kościoła nie można mieszać z zadaniami politycznymi. Ma on jednak dawać całej ludzkiej wspólnocie własny wkład przez refleksję i osądy moralne dotyczące także kwestii politycznych związanych szczególnie z godnością osoby. "Wśród nich trzeba podkreślić, również ze względu na znaczenie dla przyszłości waszego narodu, poparcie dla trwałej rodziny opartej na miłości mężczyzny i kobiety, obronę życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, jak też odpowiedzialność rodziców za wychowanie moralne dzieci. Przekazują ono nowym pokoleniom wielkie wartości ludzkie i chrześcijańskie, które ukształtowały tożsamość waszego ludu” - powiedział Papież przyjmując episkopat Ekwadoru.

ak/ rv

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama