Benedykt XVI do biskupów Panamy o potrzebie przeciwdziałania sekularyzacji

Kościół Panamy przygotowuje obchody 500-lecia ewangelizacji, które przypada w 2013 r. Realizuje też wskazania ubiegłorocznej konferencji latynoamerykańskiego episkopatu w Aparecidzie.

Do realizowanych w związku z tym programów duszpasterskich nawiązał Papież, przyjmując w Castelgandolfo panamskich biskupów przybyłych z wizytą ad limina.

„Napawa radością owocna działalność misyjna księży, zakonników i osób świeckich. Przeciwstawia się ona rosnącej sekularyzacji, związanej z oddalaniem się świata i ludzkości od transcendencji. Zjawisko to dociera do wszystkich aspektów codziennego życia. Prowadzi do rozwijania się mentalności, w której Bóg w ludzkiej egzystencji i świadomości jest faktycznie nieobecny. Wykorzystuje się do tego często środki społecznego przekazu, by szerzyć indywidualizm, hedonizm czy ideologie i obyczaje zagrażające samym podstawom małżeństwa, rodziny i moralności chrześcijańskiej” – powiedział Benedykt XVI.

Siłę, by odpowiadać na te wyzwania, katolik znajduje w poznawaniu Chrystusa, rozważaniu Pisma Świętego, formacji duchowej, stałej modlitwie, przystępowaniu do sakramentów pojednania i Eucharystii, pełnieniu dzieł miłosierdzia. Papież wskazał na szczególne znaczenie, jakie ma to dla nowych pokoleń. Obchodzone obecnie 25-lecie podróży Jana Pawła II do Panamy może pobudzać do rozwijania tam duszpasterstwa młodzieżowego i powołaniowego. Dla powołań ważne jest właściwe rozeznanie kandydatów, świadectwo braterstwa dawane przez księży i odpowiednia formacja.

Benedykt XVI zachęcił też biskupów do stałych wysiłków na rzecz duszpasterstwa rodzin. Ma ono pomagać w odkrywaniu piękna powołania do małżeństwa, obronie życia oraz wychowywaniu dzieci do miłości i prawdy. Dając wkład w rozwiązywanie palących problemów socjalnych Panamy, tamtejszy episkopat winien promować znajomość Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Papież zwrócił uwagę na takie występujące w tym kraju zjawiska, jak nędza, przemoc wśród młodzieży, niedostatki w dziedzinie oświaty i służby zdrowia, brak mieszkań, szerzenie się licznych sekt oraz korupcja.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama