Nowy papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, nowy prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej

Podczas audiencji pożegnalnej dla wikariusza generalnego swej diecezji Ojciec Święty ogłosił nominację jego następcy. Mianował nim 68-letniego kard. Agostino Valliniego, dotychczasowego prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Nowy wikariusz generalny papieskiej diecezji otrzymał święcenia kapłańskie w Neapolu i uzyskał doktorat z obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. W 1989 r. został biskupem pomocniczym Neapolu, a 10 lat później biskupem Albano pod Rzymem. W 2004 r. Jan Paweł II postawił go na czele Sygnatury Apostolskiej, a po dwóch latach Benedykt XVI mianował kardynałem.

„Siedemnaście i pół roku pełnienia tej posługi pozostaną w mojej pamięci jako długi okres łaski” – stwierdził kard. Camillo Ruini. Zwracając się do Ojca Świętego dotychczasowy wikariusz dla diecezji rzymskiej podkreślił odpowiedzialność tej pracy, a jednocześnie dar i płynące z niej nieustanne ubogacenie duchowe. Wyraził wdzięczność Papieżowi za okazane zaufanie, inspirację dla kierowania Kościołem w Wiecznym Mieście i okazywaną serdeczność. Kard. Ruini podziękował też swoim współpracownikom – biskupom, księżom, zakonnikom, zakonnicom i świeckim. Zaznaczył, że byli dla niego przede wszystkim przyjaciółmi, towarzyszącymi w niezwykłej duchowej przygodzie. Swemu następcy złożył gratulacje i zapewnił o modlitwie w intencji jego osoby a także wikariatu.

Natomiast kard. Agostino Vallini wyznał, że powierzona mu misja napełnia go zarówno wdzięcznością jak i ludzkim lękiem, tym bardziej, że diecezja rzymska winna świecić przykładem wobec całego świata. Zaznaczył, że pragnie zwrócić szczególną uwagę na misję ewangelizacyjną oraz edukację katolicką. Aby wychowywać do nadziei Kościół w Rzymie pragnie wnieść swój wkład w czynienie stolicy Włoch miastem jak najpiękniejszym, otwartym na człowieka, prawdziwie braterskim – stwierdził kard. Agostino Vallini.

Na miejsce kard. Valliniego prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej Papież mianował 60-letniego abp. Raymonda Leo Burke’a, dotychczasowego metropolitę Saint Louis w Stanach Zjednoczonych. Do kapłaństwa przygotowywał się on w Rzymie, gdzie święcenia otrzymał w 1975 r. z rąk Pawła VI. Studiował tu na Uniwersytecie Gregoriańskim prawo kanoniczne i jest jego wybitnym znawcą, autorem licznych publikacji. Później w Sygnaturze Apostolskiej ks. Burke został obrońcą węzła małżeńskiego jako pierwszy Amerykanin zajmujący tam to stanowisko. W 1995 r. Jan Paweł II udzielił mu sakry biskupiej. Najpierw był ordynariuszem diecezji La Crosse, z której pochodzi, a przez ostatnich pięć lat arcybiskupem Saint Louis. W tym czasie został też członkiem Sygnatury Apostolskiej, którą obecnie będzie kierował. Jest to najwyższy trybunał apelacyjny Stolicy Apostolskiej.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg