Papieska katecheza o św. Izydorze: kontemplacja i działanie wyrazami miłości

Boży człowiek oddaje się kontemplacji nie rezygnując z czynnego życia. Kontemplacja łączy go z Bogiem, a uczynki świadczą o miłości bliźniego. Syntezę życia wypracowaną na przełomie VI i VII wieku przez św. Izydora z Sewilli Benedykt XVI przypomniał na audiencji ogólnej.

Papież powiedział po polsku:

"Mówiąc o Ojcach i Doktorach Kościoła trzeba pamiętać, że byli oni ludźmi modlitwy. Ich aktywność, twórcza inwencja, podejmowane dzieła płynęły z ducha kontemplacji. Przykładem tego jest święty Izydor z Sewilli. Niech także nasze codzienne zadania, troska o człowieka wyrastają z ducha modlitwy" - życzył Benedykt XVI pozdrawiając pielgrzymów polskich.

Izydor, któremu Papież poświęcił dzisiejszą katechezę, był młodszym bratem bp. Leandra z Sewilli i wielkim przyjacielem papieża Grzegorza Wielkiego. Wzrastał w środowisku intelektualnie otwartym zarówno na literaturę klasyczną, jak i kulturę chrześcijańską. Po śmierci Leandra został jego następcą na stolicy biskupiej. Św. Izydor był wybitnym teologiem, historykiem, encyklopedystą. Z przekonaniem zabiegał o rzetelny przekaz prawd wiary.

Dzięki erudycji i bogatemu doświadczeniu życiowemu potrafił sprowadzić każdą z dyscyplin naukowych do chrześcijańskiej ortodoksji. Jego pisma dydaktyczne - Etymologie, będące summą wiedzy teologicznej, upowszechniały jednocześnie klasyczną kulturę łacińską w Europie. W życiu osobistym przeżywał wewnętrzny konflikt pomiędzy pragnieniem samotności, ascezy, oddania się medytacji Bożego Słowa, a koniecznością podejmowania złożonych problemów politycznych i religijnych ówczesnej epoki. Właściwej drogi poszukiwał w przykładzie Chrystusa, który swoją publiczną działalność poprzedzał długim trwaniem na modlitwie. Niech postawa św. Izydora będzie wzorem i zachętą dla nas, pochłoniętych codzienną pracą, zewnętrzną aktywnością i tak często nie znajdujących czasu na modlitwę.

Zwracając się do różnych grup przybyłych na Plac św. Piotra Benedykt XVI m.in. serdecznie pozdrowił ocalonych Holocaustu. Wśród 11 tys. pielgrzymów było dziś blisko 1200 Polaków.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg