Benedykt XVI: Apel o globalizację solidarności

Jedynie podzielana przez wszystkich kultura odpowiedzialnego uczestnictwa pozwoli każdemu człowiekowi czuć się aktywnym współpracownikiem procesu światowego rozwoju.

Zwrócił na to uwagę Papież, spotykając się 31 maja z uczestnikami międzynarodowego kongresu fundacji Centesimus Annus – Pro Pontifice. Jego tegoroczny temat to „Kapitał społeczny a ludzki rozwój”.

„Jako wierny szafarz człowiek winien zarządzać zasobami powierzonymi mu przez Boga, oddając je do dyspozycji wszystkich. Innymi słowy, nie można dopuścić, by zysk był tylko indywidualny albo by formy kolektywizmu gnębiły ludzką wolność” – mówił Papież. Benedykt XVI wskazał, że interes ekonomiczno-handlowy nie może być jedynym celem, gdyż faktycznie upokarzałoby to ludzką godność. Zauważył następnie, że dokonujący się w świecie proces globalizacji coraz bardziej ogarnia kulturę, ekonomię, finanse i politykę.

„Wielkim wyzwaniem jest dziś globalizacja nie tylko interesów ekonomiczno-handlowych, ale także oczekiwań solidarności. Należy przy tym szanować i cenić wkład wszystkich członków społeczeństwa. Wzrostu ekonomicznego nie można nigdy oddzielać od dążenia do całościowego rozwoju ludzkiego i społecznego. W tym względzie nauka społeczna Kościoła podkreśla znaczenie wkładu zespołów szczebla pośredniego zgodnie z zasadą pomocniczości, aby swobodnie przyczyniać się do ukierunkowania przemian kulturowych i społecznych. Służyć one wówczas będą autentycznemu rozwojowi człowieka i całej zbiorowości” – powiedział Papież.

Benedykt XVI wyraził wdzięczność fundacji Centesimus Annus – Pro Pontifice za szczodry wkład w różnorodne inicjatywy Stolicy Apostolskiej, podejmowane na całym świecie w służbie ubogim. Podziękował szczególnie za dar na papieską działalność charytatywną, jaki złożono przy okazji audiencji. Fundację utworzył 5 czerwca 1993 r. Jan Paweł II

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg