Benedykt XVI: Kościół lokalny orędownikiem jedności

Papieskie Dzieła Misyjne mają wzbudzać w całym Kościele gorliwość głoszenia Ewangelii. Podkreślił to Papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego zgromadzenia ich dyrektorów krajowych.

Przypomniał, że Sobór Watykański II przyznaje tym dziełom bardzo ważne miejsce we współpracy misyjnej. Stwierdza, że są środkiem „napełniającym katolików już od dzieciństwa prawdziwie misyjnym i powszechnym zmysłem”. Równocześnie pobudzają „do skutecznego zbierania pomocy materialnej dla dobra wszystkich misji, odpowiednio do potrzeb każdej z nich”.

„Sobór szczególnie zgłębił naturę i misję Kościoła partykularnego, uznając jego pełną godność i odpowiedzialność misyjną” – przypomniał Benedykt XVI. Wyjaśnił, że misja jest zadaniem i obowiązkiem wszystkich Kościołów, które jak «naczynia połączone» dzielą się personelem i zasobami, by ją pełnić. „Każdy Kościół lokalny jest ludem wybranym wśród narodów, zwołanym w jedności Ojca i Syna, i Ducha Świętego, by «głosić moc Tego, który wezwał go z ciemności do przedziwnego swego światła». Jest on miejscem, gdzie Duch objawia się z bogactwem swych charyzmatów, dając każdemu wiernemu misyjne powołanie i odpowiedzialność. Jego misją jest komunia. Zarodkom rozpadu – tak bardzo zakorzenionym wśród ludzi wskutek grzechu, jak o tym wiemy z codziennego doświadczenia – Kościół lokalny przeciwstawia odradzającą moc jedności Ciała Chrystusowego” – powiedział Papież.

Benedykt XVI zwrócił uwagę, że Dzieła Misyjne nazywają się Papieskimi, ale równocześnie z samego prawa są one „biskupie”. W rękach biskupów mają być narzędziem do wypełniania misyjnego nakazu Chrystusa. Głoszenie Ewangelii jest wciąż pilnym obowiązkiem całego Kościoła i wszystkich wiernych. Miłość winna nas przynaglać, by odważnie głosić wszystkim ludziom prawdę, która zbawia. Jest to obowiązek, a równocześnie niezbywalne prawo, będące wyrazem wolności religijnej w wymiarze etyczno-społecznym i etyczno-politycznym – zaznaczył Papież.

Zgromadzenie Papieskich Dzieł Misyjnych rozpoczęła sesja pastoralna. „Pierwsza jej część została poświęcona tematowi globalizacji i zmian, jakie wywołuje ona tam, gdzie głoszona jest Ewangelia” – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Jan Piotrowski. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce wyjaśnił, że przedmiotem dyskusji były sprawy nowego języka, który określany jest bardzo często przez wpływowe grupy. Natomiast język Ewangelii powinien dotykać bezpośrednio człowieka, nieść mu pomoc, a nade wszystko zbliżać go do Chrystusa. „Drugą część sesji poświęciliśmy parafii misyjnej. Poruszono też zjawiska nowych ruchów religijnych, wspólnot, które swoje życie i działanie opierają na głębokim zjednoczeniu z Chrystusem, osobistym nawróceniu, Eucharystii, a później wychodzą z tym wewnętrznym bogactwem zaczerpniętym z Ewangelii, aby innym głosić Chrystusa” – powiedział ks. Piotrowski.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg