Watykan broni ozonu

Stolica Apostolska przystąpiła do „Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej" z 1985 r. i „Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową" z 1987 r.

Przyjęła też cztery poprawki wniesione do niego kolejno w Londynie (1990), Kopenhadze (1992), Montrealu (1997) i Pekinie (1999). Dokument przystąpienia do nich złożył 5 maja w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, abp Celestino Migliore.

Jak podkreślono w załączonej do złożonego dokumentu deklaracji z 9 kwietnia 2008 r., uroczysty akt przystąpienia wyraża moralne poparcie dla zaangażowania państw w prawidłowe i skuteczne wypełnianie wspomnianych traktatów.

Stolica Apostolska pragnie zachęcić całą wspólnotę międzynarodową do promowania autentycznego współdziałania między polityką, nauką a ekonomią. Ta współpraca – taka jak właśnie w kwestii ozonu – pozwala osiągnąć znaczne wyniki. Umożliwia równocześnie ochronę przyrody, promowanie integralnego rozwoju ludzkiego i troskę o dobro wspólne. Dokonuje się to w duchu odpowiedzialnej solidarności, z pożytkiem dla obecnych i przyszłych pokoleń – czytamy w deklaracji Stolicy Apostolskiej.

«« | « | 1 | » | »»