Francja: Potwierdzenie maryjnych objawień z Laus

Kościół oficjalnie potwierdził autentyczność objawień Matki Bożej w Laus. Ogłosił to 4 maja, w czasie sprawowanej tam uroczystej Eucharystii, biskup Gap i Embrun, Jean-Michel di Falco Leandri.

Ostatnie potwierdzone przez Kościół objawienie maryjne we Francji dotyczyło Lourdes i miało miejsce 150 lat temu.

W miasteczku Laus, położonym w górnych Alpach, Matka Boża ukazała się w 1664 r. 17-letniej Benoîte Rencurel, pasterce z pobliskiej wioski. Objawienia trwały cztery miesiące. Na koniec Maryja poprosiła o wybudowanie w Laus kościoła, gdzie poprzez sakrament pokuty pielgrzymi będą mogli doświadczać uzdrowień fizycznych i moralnych.

Aż do śmierci w 1718 r. Benoîte poświęciła swoje życie na szerzenie tego przesłania Matki Bożej. Przyjmowała ona coraz liczniej przybywających pielgrzymów, pomagając im odnaleźć sens sakramentu pokuty. Od początku swego istnienia, Laus było miejscem licznych uzdrowień, które dokonywały się dzięki namaszczeniu chorego olejem z lampy płonącej w sanktuarium.

Benoîte Rencurel nigdy nie spisała treści objawień. Jedyne informacje o przesłaniu Matki Bożej to świadectwa ludzi uzdrowionych i nawróconych. O tym, że przesłanie to jest ciągle aktualne, świadczy popularność kultu: każdego roku prawie 120 tys. pielgrzymów przybywa do Laus, do sanktuarium Matki Bożej, „Ucieczki grzesznych”.

«« | « | 1 | » | »»

Autopromocja